Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 93 )
Maar, men gewenne hen ook van tijd tot tijd aan
gehoorzaamheid, zonder hun de voordeelen daarvan
onmiddelijk te doen ondervinden. Anders eifchen zij
die, als of men hun dezelve verfchuldigd was, en
willen beloond zijn » omdat zij hunnen pligt doen.
Wanneer men nader tot de jaren der rijpheid komt,
begint men minder te bevelen , en meer en meer den
toon aan te nemen van welmeenende raadgeving.
Men geve het kind bevelen, den jongen knaap
voorfchriften en regelen van zijn gedrag, en den
jongeling goeden raad. Men doe hem zijne gehoor-
zaamheid Heeds meer als het uitwerkfel van zijn eigen
inzigt en vrijheid voorkomen. Anders zal de over-
gang van blinde gehoorzaamheid tot den ftaat der vrij-
heid te fnel, de tegenftelling te fterk, en het mis-
bruik der vrijheid onvermijdelijk worden.
S- 57.
Straffen en heloonen.
De bloote wet, zonder dat daarmede vergezeld
gaat de vporftelling van den grond, het doel en de
gevolgen van derzelver in acht neming of verwerping,
beweegt den wil niet of zeer zwak. Maar de grond
en het doel zijn niet altijd zoo goed in te zien , en
de gevolgen liggen gedeeltelijk verwijderd. Dit heeft
den wetgever aanleiding gegeven, om de werking
der wetten te verfterken, en wel door belooningen en
ftraffen.
Of zij in den eerften leeftijd behooren gebruikt te
worden, ftemmen niet allen toe, doch de ondervinding
leert, dat zij , die zich theoretisch daartegen verzet-
ten , er praktisch gebruik van maken, en dat ook al-
leen