Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 92 )
niet goed vatten kan , zoo moet bij hem het gebod
de plaats der redenering bekleeden, en vreemd gezag
de vordering tot gehoorzamen onderfteunen.
Men late hiertoe het den kinderen van de eerfte ja-
ren af ondervinden, dat de wil van hunne opvoe-
ders meer vermogen heeft, dan de hunne, en dat er
geen middel is , om dien te ontduiken. Men late hun
dit flechts bij zulke gelegenheden ondervinden, wanneer
dit oogmerk door geen ander middel bereikt kan wor-
den. Men gebiede dus zoo weinig als mogelijk is ,
en make, indien zulks kan gefchieden , hetgeen men
bewerken of verhinderen wil tot een voorwerp van
de begeerte of den afkeer der kinderen zelve.
Men make den kinderen het gehoorzamen gemak-
kelijker door ftandvastigheid. Hoe meer men onge-
hoorzaamheid en ontwijking van een bevel door de
vingeren ziet, hoe meer men zich laat verbidden om
gegevene geboden in te trekken, des te gemakkelijker
denkt men het den kinderen te maken , maar des te
meer bezwaart men hen inderdaad. Bij ieder bevel
blijft de hoop over, dat het ingetrokken zal wor-
den, en wanneer zij zich in die hoop bedrogen vin-
den , breken de kinderen in tranen, tegenftribbelen
en onbetamelijke wederfpannigheid uit, hetgeen de
opvoeder, wanneer hij vast in zijne befluiten is, nim-
mer ontmoet.
Men doe den kweekelingen dikwerf ervaren, dat
zij zich bij gehoorzaam te zijn beter bevinden, dan
bij het opvolgen van hunnen eigen wil. En dit ge-
fchiedt , door onmiddelijk goede gevolgen te doen
plaats hebben op gehoorzaamheid, en kwade op on-
gehoorzaamheid. Daardoor leeren zij op eens anders
wil vertrouwen ftellen , en het geluk befeffen, dat zij
hebben van onder de leiding van anderen te ftaan.
Maar