Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
i
C 91 )
Nog voor men gebieden en onderrigten kan, en
daarna door beiden re zamen , moet den zin en wil
eene goede rigting .gegeven worden, die allengs meer
en^meer tot karakter wordt.
Ouders, die weinig over opvoeding nagedacht heb-
ben , en weinig woorden maken , komen langs dezen
weg zeer verre. Daar zich de zin en de werkzaam-
heid der kinderen in den aanvang flechts in den engen
kring der kleine betrekkingen des levens kunnen doen
kennen, zoo moet zich ook in de eerfte plaats zoo-
danige gewoonte bepalen tot gemakkelijker verdra-
gen van ligchamelijke ongemakken en ontbeeringen,
en ten anderen ook tot dat, wat men tot uiterlijke
goede zeden rekent, zoo als zindelijkheid, orde,
fchaamachtigheid, netheid en opmerkzaamheid omtrent
oudere perfonen. Maar langs denzelfden weg brengt
men ook den zin tot andere deugden , als: arbeid-
zaamheid , matiglieid , bcfcheidenheid, weldadigheid,
toegevendheid , volharding , geduld.
Hetgene van dit alles in den beginne als een werk-
tuigelijk handelen aan te merken is , wordt verder en
verder zeker eene behoefte, gaat in handelen uit be-
ginfelen over, en wordt het voortbrengfel van eigene
vrije werkzaamheid.
In gewillig gehoorzamen aan de wetten , hoe zeer
ook de lust en neiging zich daartegen verzet, open-
baart zich de zedelijkheid des karakters. In rijper
ouderdom leert de ontwikkelde rede den inhoud der
wet in het algemeen en voor enkele gevallen ken-
nen. In jonger ftaat de opvoeding als wetgeeffter,
het kind, den knaap en zelfs ook nog den jongeling
op zijde , en heeft, hoe onmondiger nog de rede is,
te meer het regt gehoorzaamheid te vorderen ; want
daar de kweekeling de onderrigting daaromtrent nog
niet