Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 89 )
het is uit den grond van een goed hart niet opgeko-
men, maar door konst geënt, zonder dat de ftam be-
ter geworden is.
Hij, die door geweldige middelen den kinderen be-
letten wil, zich vrijelijk te vertoonen, leert daar en
boven de kinderen niet kennen, zoo als zij zijn.
Voor het overige mag het in den grond flechts eene
fchijnbare vrijheid wezen, die men aan de kinderen
laat. Men kan altijd dc omftandigheden zoo beftu-
ren, dat zij daardoor geleid cn bepaald worden.
Maar terwijl hun het gevoel of de waan overblijft,
dat zij uit eigene beweging handelen en zien zelve
vrijelijk bepalen , leeren zij zedelijk ^landelcn, iets ,
dat men door eene gedwongene opvoeding niet be-
werken zal. Deze maakt huichelaars of bloote werk-
tuigen.
Uit de zoo even aangevoerde gronden moet men
zijnen kweekelingen , wanneer zij iiet verdienen, en
ook dikwijls opdat zij het zich waardig zouden ma-
ken , vertrouwen bewijzen. Zij zullen daardoor lee-
ren zich zelven te vertrouwen, daar integendeel
wantrouwen niet alleen ontftemt, maar ook moede-
loos maakt. Ook doe men het bewaken van kinde-
ren, dat bij zeer jonge hoogst noodzakelijk is, bij
oudere overgaan in een opmerken van verre. Gege-
vene vrijheid wordt te zeldzamer misbruikt, naarma-
te men dezelve onzijdiger geeft, en het kind bemerkt,
dat het goed gebruik daarvan meerder vertrouwen
verwerft.
Reeds in kinderen is een gevoel voor achting, en
eene neiging om achting te verdienen. En daarom
moet ook ieder opvoeder, die kinderen betrekken,
beluisteren en verrasfen wil, ftaat maken, dat hij
juist daarom het meest bedrogen wordt. Zelfs fpaar-
F 5 zaam»