Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 88 )
heeft, voor hen bedekt. Allermeest werkt eene bezig-
heid van liefliebberij, die de gelieele ziel vervult, en
wier bedrijf veel bijwerk vordert. Kleine ontwer-
pen, verzamelingen, inzonderheid van voortbrengfe-
len der natuur, in vroege jaren zelfs fpelen, wanneer
zij flechts langdurig en menigvuldig onderhoud
verfchafFen , zijn daartoe voortreffelijke hulpmiddelen.
Zij maken den kinderen het verblijf in huis aange-
naam, en bewaren hen voor eene bovenmatige nei-
ging tot gezelligheid; zij fch rj-en het oefenend ver-
ftand, cn dagen en jaren worden door hen fchulde-
loos doorgebragt.
Doch men fta niet toe"om geld te fpelen, en het
allerminst op de kaart, dit is de gevaarlijkfte bezig-
heid voor hen , wa.it, eer men er om denkt, wordt
het eene drift, en wel eene ellendige, geest en hart
doodende, drift. Het is niet uit te drukken , welk
eene verwoesting deze onzalige' drift in jeugdige
harten aanrigt. De luidruchtigfte, wildfte en ge-
vaarlijkfte fpelen zijn zoo gevaarlijk niet, als
het fpelen om geld, wanneer het eene drift ge-
worden is.
S- 55-
Vervolg,.
Hoe meer de kinderen meenen vrij te zijn, hoe
minder dus hunne uiterlijke vrijheid in fpreken en
handelen door erne menigte van verbiedende of ge-
biedende bevelen beperkt wordt, des te meer kunnen
zij in zedelijke befchaving toenemen. Door onophou-
delijk zedepreken laat zich wel is waar veel tot ftand
brengen, dat^den fchijn van zedelijkheid heeft, doch
het