Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 87 )
gezonde kinderen plaats heeft. De meeste misdagen
in de ligchamelijke opvoeding zijn dus ook tevens
misflagen in de zedelijke.
Werpt men tegen , dat hoe luidruchtiger de jeugd is,
en hoe meer geiier zij maakt, zij des te vrolijicer is, en
dan juist de meeste ondeugendheden uitvoert. — Dan
vraagt men , of de vrolijkheid juist in geraas en getier
bedaan moet. Dit is flechts liet natuurlijk gevolg
daar, waar vele menfchen te gelijk vrolijk zijn. En
wat noemt men dan toch ondeugendheden? — Hard
praten, fchreeuwen, lagchen, geen oogcnbUk dil zit-
ten? ook wel eens te verre gedrevene lustigheid?
Dit mag gematigd worden ; maar kwaad is het toch
niet. — Stomme en opgeflotene kinderen doen veel
meer kwaad Of verltaat men daardoor de ligt ont-
ftaande twisten en kijverijen enz. ? Dit hangt van de
ikeus der fpeelmakkers en het opzigt des opvoe-
ders af.
Wie kinderen bedendig bozig houden, hunne na-
tuurlijke neiging om altijd werkzaam te zijn ruimte
en voorwerpen verfchaffcn kan , die zal veel minder
reden hebben om over kinderen te klagen. Met is
derhalve het grootde meesterduk der opvoeding, kin-
deren dceds , overeenkomdig hunnen ouderdom, nuttige
bezigheid te verfclialfen. Zij moet ligchaam en ziel
zoodanig eene werkzaamheid geven, die hunne krach-
ten niet te boven gaat , en dan kan men verzekerd
zijn, dat zij naauwelijks in verzoeking zullen komen
o;ii kwaad te doen.
Ook moet de bezigheid niet al te aanhoudend we-
zen. Spelen zelf vermoeit op den duur. De aanhou-
dendheid der bezigheid zij ten minden aan de vrije
keuze der kinderen overgelaten , en men houde deeds
het oogmerk, dat men met die vrijlating
F 4 heeft.
ïorgvuldig