Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
X
(86)
zin tucht noemt. Of, eindelijlc, kan de opvoeding Iia-
ren invloed doen gelden in opzigt tot de onmiddellijke
vorming van het innerlijke, door het'voortbrengen en
levendig maken van denkbeelden, die tot grond (trek-
ken van alle zedelijke bedoelingen, bemoeijingen en
handelingen.
(
§• 54-
Ontkennende (^negative) werking op de
zedelijkheid.

Uit den kring, waarin de kinderen opgroeijen, de
om Handigheden , waaronder zij groot worden , en de
behandeling, welke zij ondergaan, kan men dikwijls
hunne zedelijke goedheid of hunne zedelijke bedorven-
heid verklaren. Wanneer men in kinderen de vrolijk-
heid weet te bewaren en hen kan bezig houden; het
gevoel der vrijheid gepast in hen weet te voeden, en
hun vertrouwen te bewijzen; wanneer men onge-
merkt de aanleiding tot fchadelijke driften en neigin-
gen weet te verminderen, en hen aan alle zijden met
fchoone, goede en edele voorbeelden doet omringen,
dan kan men ten minlle veel meer op het wel gedijen
van het goede rekenen , dan wanneer het tegendeel
plaats vindt.
Hoe vrolijker de jengd gehouden wordt, - des te
meer zal zij voor het kwade bewaard, en het goede
in haar opgewekt en gevoed worden. Het welvaren
des ligchaams is , in zoo verre, reeds de grondflag
van de gezondheid der ziel. Ziekelijke kinderen
vervallen veel meer tot ondeugendheden van allerlei
aard , hunne del is veel meer tot allerlei kwaad, in-
zonderheid tot hatelijke driften , genegen, dan bij
g"-