Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 84 )
ken uitkramen, inzonderheid wanneer er naar gehoord
en zulks bewonderd wordt, een fcherp oog voor de
gebreken van anderen hebben, bij het bewijzen van
weldaden eerst met veel wijsheid onderzoeken, of
de ongelukkige, dien zij dezelve bewijzen zouden ,
wel waardig is, dat men hem helpt, beleedigingen in
fchijn geduldig verdragen , maar bij gelegenheid be-
taald zetten , de uiterlijke welvoegelijkheid zeer \frel
weten in acht te nemen, entzieh dus ook zeer wel
voordoen — zulke kinderen gaan meestal voor goe-
de, buigzame, verftandige, lieve kinderen door;
maar het is zeer te vreezen,*dat zij, zonder eene
zorgvuldige befchaving, zoo al geene koele booswich-
ten , echter zeer werkelooze, zwakke, en zich naar
eiken indruk buigende menfchen worden zullen.
De algemeene wijsgeerige werken , en over het geheel
alle, die menfchen- en karakter- kennis bevorderen
kunnen, zijn dus ook voor den opvoeder van bijzon-
der belang.
Wij zullen de geheele zedelijke opvoeding in twee
onderafdelingen behandelen, en zoo de algemeene
grondftellingen van de bijzondere onderfcheiden.
EER-