Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
(83)
en even daardoor ook veel verwoesten, verfcheuren,
bederven en hunne gewaarwordingen met nadruk aan-
Itonds uiten , beleedigingen aanftonds vergelden, bij
ernftige onderwerpen ligtelijk verflrooid zijn, weinig
ftil zitten, veel onbezonnenheden begaan, veel ge-
waagde ftukken ondernemen, zich zeer ongaarne laten
bepalen , bij vermeende of wezenlijke onregtvaardig-
heclen hunnen wrevel met onftuimigheid uiten, wei-
nig fmaak voor uiterlijke gemanierdheid bezitten,
weinig blinde volgzucht toonen, met levendigheid te-
genfpreken, zoo lang zij niet overtuigd zijn, zich
ook ligtelijk laten bedriegen, en, als het op hun eigen
voordeel aankomt, flechte rekenmeesters zijn;
van zulke kinderen kan men doorgaans verwachten,
dar, waaneer zij behoorlijk behandeld worden, hun
karakter in het vervolg zeer veel zedelijke waarde
verkrijgen zal. Niet dat dit alles op zich zelve goed
is, en geprezen en bevorderd moet worden, maar
omdat het flechts zoodanigen aanleg en zulke vermo-
gens bij hen veronderftelt, die bij eene behoorlijke
befchaving zeer voortreffelijk kunnen werken; want
daarin liggen de zaden van een nuttig, werkzaam,
vast, weetgierig , ondernemend , regtvaardig , on-
baatzuchtig , open en vertrouwelijk karakter.
Kinderen, daarentegen, die in hunne jongere jaren zeer
ftil en bedachtzaam ouiloopen, aan geraas en gewoel geen
welgevallen hebben , met eveii veel oplettendheid droo-
ge als belangrijke onderwerpen aanhooren, of zich al
vleijende aan een ieder hechten, vooral wanneer zij
meenen, dat daarbij iets te winnen is; kinderen, die
nooit tegenfpreken, op den eerften wenk volgen, nooit
hunne eigen meening liebben, maar zich^ nooit tot
hunne fchade misrekenen , veel zedepreken, veel fpreu-
F 2 ken ,