Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 82 )
met ftijflioofdigheid gepaard; een matig verftand en
eene zekere middelmaat in begeerte en afkeer gaan
doorgaans zamen, en groote aandoenlijktieid en vlug-
tigiieid voorfpellen weinig karakter.
Vindt de opvoeder, in den kring zijner werkzaam-
heden, deze opmerkingen bevestigd, dan heeft li ij ook
gevonden, dat hij den regel in acht moet nemen,
hoogst voorzigtig te zijn in het beoordeelen der zede-
lijke gefteldiieid van het kind , en voor zich liet dui-
delijk -te maken, wat hij bij den kweekeling met
zfjne verrigtingen bepaald wenscht uit te werken. In
' ii het algemeen kan hij flechts \villen, dat het goede
meer en meer voortkomt en bewaard wordt, en dat
het krachtiger wordt in uitwerking. De meeste der
driften en neigingen werken in den aanvang goed noch
kwaad, maar doen dit in het vervolg, naar de gefteld-
heid en de betrekking derzelve tot de rede.
V/anneer dus de opvoeder de oogmerken des Schep-
pers niet wil tegenwerken , dan mag hij zich niet op
onderdrukking toeleggen. Juist die, welke naar het eerfte
aanziende gevaarlijkfte zijn, kunnen in het vervolg verre
het meest tot de volkomene zedelijke befchaving toebren-
gen. Daarentegen zijn vele andere vroege vatbaarhe-
den , die men gewoonlijk zeer pleegt te roemen, veel
bedenkelijker, dewijl daaruit, wanneer men ze niet
vroeg bewaakt, eene zeer gebrekkige en hoogst zede-
looze geaardheid der kinderen ontdaan kan. Eene
juiste befchouwing van het natuurlijke karakter is dus
de eerfte en meest algemeene voorwaarde der zedelijke
opvoeding. Ter nadere opheldering kunnen de vol-
gende voorbeelden dienen.
Van kinderen, die in jongere Jaren heftig, eigen-
zinnig , onrustig zijn, zich altijd bezig vertoonen,
en