Boekgegevens
Titel: A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Auteur: Niemeyer, August Hermann; Stiller, F.; Prinsen, P.J.
Uitgave: Te Amsterdam: bij Schalekamp en Van de Grampel, 1828
Opmerking: Vert. van: Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern und Schulmänner. - 1796
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 J 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205921
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen, Onderwijs: onderwijs: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek, Didactiek, Onderwijs, Opvoeding, Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   A. H. Niemeijer's Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 81 )
In A)0 verre is de zedelijice opvoeding van de vor-
ming des gevoels voor iiet fclioone en ware onder-
fcheiden , hoe zeer beide eene bepaalde rigting tot het
zedelijke hebben.
Opdat de opvoeder werkelijk flage in zijne verrig-
tingen, is het zeker goed , dat hij het kind zich
voorftelt, zoo als het van nature is; doch daar hier-
omtrent verfchillende meeningen beftaan, zoo komt
het ons voor, dat liij blootelijk in deze de algemeene
ondervinding heeft te raadplegen. Deze zegt hem, dat er
zeker bij alle kinderen aanleg tot het goede wordt ge-
vonden , en dat eenige dit toonen, zelfs van de vroeg-
fte jeugd af, door liefde tot het ware, goede en ede-
le ; doch dat bij alle niet Hechts eene mogelijkheid
tot verkeerdheid plaats heeft, maar dat zij zelfs meer
of minder eene helling vertoonen tot datgene, wat in
rijper jaren ongeregtigheid en boosheid genoemd
wordt. In enkele fchijnt vroeg eene fterke vat-
baarheid (dispofitie) daartoe zich te ontdekken, zoo
zelfs, dat men hun eene natuurlijke boosaardigheid
zou toekennen. En hoe zeer men dit poogt af te
leiden uit oorzaken en betrekkingen, waarin het kind
geplaatst was, zoo zijn dc meeste dezer oplosfingen
toch niet voldoende, bij de gedachte, dat van de-
zelfde ouders kinderen voortkomen, die, hoe zeer
op dezelfde wijze geleid en beftuurd , zeer veel in
geaardheid en vatbaarheid verfchillen.
Bij dit alles is evenwel de invloed van de gefteld-
heid des verftands op den wil belangrijk, cn men
kan met vrij veel zekerheid van fommige verftandelij-
kc tot zekere zedelijke vatbaarheden beiluiten. Een
zwak verftand is ten minfte zeer dikwijls met goed-
liartigheid, voortrefiïUjke zielsvermogens zijn dikwerf
F met