Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 71 ^
eene eeuw was , behoort onder de onmogelijkhe-
den, en zou ook in vele opzigten niet wenfchelijk
zijn; daarom hebben wij ons bevlijtigd, tot eene
opgave van die middelen, welke zouden kunnen
leiden ter opwekking van zulke goede eigenfchap-
pen als bijzonder in ons Land uitblonken, die,
bij eiken graad van befchaafdheid, dat is: van we-
tenfchap of kunst, uitoefenbaar zijn, en, te zamen
genomen, eene inwendige volkskracht fchenken,
die zoo zeer bij ons vermindert, en toch zoo on-
ontbeerlijk is voor elke Natie, welke naar duur-
zame onafhankelijkheid ftreeft. ,
Dat wijf door kloeke deugd, onze echte grootheidfiavetil
Wat ba At een lafe traan, al vloeit ze op dierhre graven ?