Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
I heid van eene Veriiandeling als deze, kunnen wij
\ -dit ftuk niet breeder ontwikkelen. Zulks zou ook
.onnut zijn , daar de zoo kundige mannen , voor
welke wij deze gedachten, met verlchuldigde be-
fcheidenheid, nederftellen, wel de meeste bekwaam-
heid bezitten, om, beslatten zij waarheid, dezelve,
al ondenvijzende, tot verfterking van Vaderlands-
liefde en Vaderlandfche deugden , als Christelijke
pligten befchouwd, uit te werken.
En nu fpoedende naar het einde der taak, welke
vij ons voorfchreven, klimmen wij op tot u,
O edele Maatfchappij ! Sinds een aanzienlijk tal
van jaren waart gij onvermoeid ter vorming onzer
jeugd werkzaam ; gij zaagt, met uwen eigenen bloei,
de vruchcen van uwen arbeid vermeerderen. Van
wien zal men dus met meer grond kunnen hopen,
neen! met metr zekerheid vertrouwen, dat de po-
ging , bij deze A'raag, door u zdvt aangevangen,
zijdelings en regtltreeks, zal worden voortgezet?
Het is, blijkens uwe daden, zoo natuurlijk, u eene
eerste plaats toe te kennen ondei; degene, wien de
belangen onzer kinderen naauw aan het hart lig-
gen, en gij kunt, naar ons inzien, en ongemerkt,
en openlijk, onberekenbaar veel, met *nen waar-
fchijnlijk goeden uitflag, ondernemen; het zij ons der-
halve vergund, naar aanleiding uwer prijsuitloving ,
onze gedachten onbefchroomd mede te dëelen.
. Hierboven hebben wij, als eene der voornaamfle
oorzaken van verbastering des echten Nederland-
fchen karakters , de phyfieke verfijning en de toege-
nomene weelde aangevoerd. Het gaat zeker, dat,
mdien al de Leden der Maatfchappij: Tot Nut van
Algemeen, voor zich en hunne huisgezinnen,
het flellig en onveranderlijk befluit tot eene eenvou-
diger en natuurlijker leefv/ijze namen, er eene groo-
te verandering in de manieren der Natie kondé vol-
gen. Welk eenen invloed kon reeds het voorbeeld '
en de verbetering van 20,000 zielen, (♦) grootflen-
deels
(*) Zou deze begrooting overdreven zijn, indien men
de vrouwen en kinderen der gchj^vvde Leden mederekent?