Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
Omvillekeurig vestigt zich hier ons oog op dien
cerwaardigen ftand, welke der meergevortierde jeugd
Jiet belangrijkst onderrigt, dat in den Godsdienst,
geeft. Ook deze zou, bij voorkomende gelegenhe-
den, kunnen medewerken tot opwekking van \^ader-
landsch gevoel. Bedriegen wij ons niet, dan kan
het gewigt van een Vaderland te bezitten uit vele
plaatfen des Bijbels ontleend en krachtig bewezen®'
worden; het denkbeeld alleen : Jlles, -wat god
zijnen Jchepfelen geeft, is van hooge "Kaarde:
god gaf allen menfchen etn Vaderland; derhal-
ve moet dit door itder op hoogeh prijs gefchat
•worden, kan menigmaal met vrucht worden aan-
gevoerd.
Immers aan abraham werd voor zijne nakome-
lingen niet flechts geluk, voorfpoed en rijkdom,
toegezegd; maar Kanadn, ajs Vaderland; maar
vereeniging in édn Land, onder eigene taal, zeden,
wetten en belangen.
Bij jozef, zoo wijs in al zijne handelingen,
woog het heil van zuivere zeden zwaar, toen hij
voor -zijne broeders géene ambten-hier en elders in
£gyptc , maar'duurzame vereeniging in Gozen ver-
zocht, tot handhaving van hunflen Godsdienst en
volksbeftaan.
De geheele zedeliike en flaatkundige leiding van
Israël bewijst wijders , dat god hen niet alleen
, waarde wilde doen hechten aan hunnen eerdienst en
de zedeliike voorfchriften der Mozaïfche wet, maar
wel degelijk aan hun Land. Hunne wegvoering
als ftraf, hunne wederkeering als zegen uit en naar
het Vaderland, wa5, onzes inziens, niet alleen eene
verdrukking en vrijwording, maar woog zwaarder
door de veriating en herkrijging van haardflieden en-
altaren,
Jezus weende over Jeruzalems en Israëls na-»
kend lot 5 gewis niet alleen om der Joden zede-
bederf en onverbeterlijkheid, maar ook om de ver-.
Woesting zijns Vaderlands; anders, toch, had het,
van toen aan, door zijne leer ontluikend heil der
menschheid, met dien tiid Godsdienftig vermeerde-
rende , Hem meerdere vreugde gefchonken, dan Hem
Judea^s ondergang droefheid berokkenen moest.
J^n om den rijkdom der ftof, en om de beperkt-
heid