Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 59 ^ '
konde ftrekkeii tot vermindering van den ongelniw-
den Haat, die nu veelal uit de onevenredigheid der
bezittingen of inkomsten en der behoeften, door
overdrévene weelde in huisraad en leefwijze veroor-
zaakt , voortvloeit.
'AVij achten in het bovenftaande de hoofdtrekken
eener verbeterde opvoeding van het opkomend ge-
flacht , van alle ftanden, met betrekking tot het
volkskarakter, duidelijk genoeg ontwikkeld te heb-
ben , om te doen gevoelen, hoe noodig het zij, dade-
lijk de hand aan dezelve te leggen en te houden.
Bit plaats hebbende, mogen wij hopen op eene afne-
ming van de zucht voor het buitenlandfche, die
ónze veêijkracht heeft doen verflappen, en eene toe-
neming van lierde voor den groi^d onzer woning cn
deszelfs zeden; daartoe fchenke men, in meer ge-
vorderde jaren, den jongeling , of het meisje , de
hun nog onbekende Vaderlandfche Werken , zoo in
onrijm als dichtmaat, en zorge, door vaderlijken
raad, afleiding en bezigheid , dat vooral de leeslust
niet valle op de gewone buitenlandfche romans of
andere dergelijke Schriften van vreemd vernuft; als
wordende de verbeelding door dezelve meestal over-
fpannen en de wil ontzennwd, zonder dat zij , ge-
lijk vele onzer verzierde verhalen, hun een tegen-
wigt in Godsdienftige zedelijkheid geven. (*)
Na, aldus, op bovenftaande wijze, de voornaamfle
leden der Prijsvraag, naar ons vermogen, beantwoord
te hebben, zullen wij onze denkbeelden, naar aan-
leiding van het flot der bij dezelve gevoegde ophel-
dering , opgèven, en overgaan tot de behandeling
van hetgene zij , die belang in het opkomend ge-
flacht fliellen, hetzij opzettelijk, hetzij ongemerkt,
ter verdere voltooijing doen kunnen.
On-
Dit toch is geheel het geval in de Sara Burger,
hart, den Willem Leevend, en de Werken van Mejuf-
vrouwen moens en mastenbroek, en de Heeren
j.00sjes, donker en andere JNederlanders.
1