Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ Mé
vrouw toch, die wèl fpreekt,is het beste geiielfchap
voor den man, en verfchaft hem, terwijl zi.i zelve
rein genot fmaakt, de beste uitfpanning na den ar-
beid) en eindelijk moet vooral door de beoefening
der Teekenkunde, der Toonkunst en der handwer-
ken , haar fmaak en gevoel voor het fchoone ea
welvoegelijke ontwikkeld worden.
Wijders vermeenen wij, dat in de eigenlijke hand-
werkjes alleenlijk eene handleiding moest worden ge-
geven, omdat het meisje van den tijd, waarop zij
■de fchool verlaat, tot aan den dag des huwelijks ,
overvloedige gelegenheid heeft om zich in dezelve
te volmaken, indien namelijk de gezegde handlei-
ding eene oefening ih netheid werd, en niet, gelijk
te veel gefchiedt, flechts diende om der ouderen
oogen te behagen. (*) ■
Waarfchljnlljk is het, dat zulk een veranderd on-
derwijs en doelmatiger huisfelljke leiding (over
welke in het reeds aangehaalde Werk van marti-
NET veel fchoons gezegd is) almede eene nade-
ring tot het echt Nederlandsch karakter, door eene
vermeerdering van zedigheid en huisfelljkheid in de
vrouwen, en verhoogde achting van het mannelijk
geflacht voor dezelve, bij de Natie zouden uitwerken ,
en dat ons Nationaal karakter eene verbetering zoude
ondergaan , indien ook der vrouwen hart warmer
voor het Vaderland klopte; alzoo zij, blijkens het
gebeurde in vele ftreken van Pruisfcn, in moeije-
lijke dagen, eenen onberekenbaren invloed op de
krijgshaftigheid van een volk bezitten; en, eindelijk,
dat dit alles te zamen, in de fatfoenlljke kringen,
kon-
(*) Een volledig ftelfel van vrouwelijke opvoeding
ligt buiten het beftek eener Verhandeling als deze. Men
leze het Huisboek van den waardigen martinet,
bladz. 350,enz. en vergelijke, in het Nuttig en Aange-
naam Lresboek voor het Frouwelijk Geflacht, door a.
lafontaine, I. D. Afd. i, 2, 6 en 7, 11. D. Afd.
s, 10 en 12, en 111. D. ACd. 2, 4 en 5, waar zeer
veel waars over de hedendaagfche zeden Kezeijd wordt,
om niet te fpreken van ewalds ifandboek en de
Werken van loosjes.