Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ SS
Fransch; weet alle hoofdfteden te noemen en leest
„ alle boeken'— — nu begint men, indien het ding
„ tot dus ver goed gegaan is, Qivant zeer dikwijls
beßaat eigeulijk dtze moeijelijke befchaving in
niets meer, dan dat zij eenige Franfche com'
plimenten vcrßaat, eenige fraaije uitdrukkin-
gen van buiten heeft geleerd, enige aria^s op
het klavier rammelt ett eene bloem met potlood
op een kleed teekenf) ik zeg, het meisje begint
,, nu Italiaansch , Engelsch en dergelijke te leeren ,
„ maakt eenige opdellen van brieven en — de be-
,, fchaafde opvoeding is volbragt. — Het meisje
,, treedt nu in gezelfchappen en eischt, wat zij met
,, regt ichijnt te vorderen, de belooning harer moei-
,, te, de bewondering van alle menfchen. — —
„ Met ieder korreltje wierook vermeerdert hare ijdel-
■„ heid — en ik fia toe-, dat dit alles niet anders
„ kan zijn; want duizend malen zegt de moeder,
•„ wanneer de Franfche woordjes of de namen der
,, hoofdlieden niet in het hoofd willen: wees maar
„ vlijtig kind,' leer maar; zie, als gij eens groot
„ zijt, en gij kent het Fransch en uw buurmeisje
„ niet, dan prijzen zij u , en de jonge Heeren .kus-
„ fen u de handen en men zegt: dat is'een be-
„ fchaafd, verft^ndig meisje ! Nu dan, wat wonder,
,, dat het kleine meisje de jonge Heeren op den
,, achtergrond zeer levendig ziet, — leert, dat haar
„ het hoofdje rookt, en nu ook begeert, dat men
■„ haar woord zal houden! "
Op deze wijs vormt men, tot verßandelijke be-
fchaving, eene coquette! Hoe vele moeders zijn er,
die wel niet zóó hoog ftijgen, maar echter dezelfde
drangredenen bezigen, opdat het kind zich regt
Jiouden, hare fraai-je jurk ontzien en vriendelijk zijn
zal! Kan het nu anders, of ijdelheid en modezucht
moeten, door zulk eene opvoeding, hare tirannen
worden en haar levenslang beheerfchen? Kan zij
op deze wijze eene degelijke, vereerde, gade, eene
;goede moeder, eene waardige Nederlandfche vrouw,
een gelukkig mensch worden ? Zal zij, welker
denkvermogen niet ontwikkeld, of geheel op niets-
beteekenende zaken gerigt is, eene verdandige op-
voeding aan haar kroost'kunnen geven?
D 4 Men