Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
yi, 43
lieid, verre beneden de voormaals geliefde kolfbaan en
)iet vroeger in zwang zijnde maliën te Hellen is.
Het fchijnt ons toe, dat de voortreffelijke v/ijze
van onderrigt, thans op de fcholen in gebruik, en
de, uit dezelve gefprotene, leerlust der jeugd, deu
zoodanigen , die de opvoeding zijner kinderen ni
hunne fchooljaren w/7 voortzetten, vooral in dit
laatste bijzonderlijk te hulp zullen komen. Immers men
leert tegenwoordig der jeugd reeds vroeg denken;
men gewent dezelve aan infpanning en bezigheid.
Dit is het hoofdmiddel van eiken Onderwijzer; —
van de fchool gekomen en in maatfchappelijke be-
trekkingen geplaatst, kunnen derhalve uwe zonen
hunne \Tije uren niet in eene foort van rust, die
aan doffe werkeloosheid grenst, doorbrengen; zij
moeten bezig zijn; gewoonte dwingt hen daartoe.
Zij lezen , maar wat V alles wat er bij een' boeken-
verhuurder te bekomen is, en uit dit alles het minst
goede, allen romans , of flechte wellustige, zede-
bedervende Werken ; of zij ijlen naar openbare plaat-
fen en -wijden hunnen tijd aan het fpel; — beide,
in den begmne niet zoo zeer uit fmaak, als wel uit
nieuwsgierigheid en tijdverveling. Neem deze ver-
veling weg en het kwaad is vernietigd; (lel hun, als
zij nog kinderen zijn, tot belooning van vlijt, voor,
dat zij later onderwijs in het Kunstdraaijcn, in het
Kastenmaken, (fchrijn- of kabinetwerken) het Tee-
kenen , Schilderen, Graveren of de Toonkunst zul-
len bekomen; vervul daarmede, in hunne eerste kan-
tooijaren, een gedeelte van den ledigen tijd. De
kosten, welke zulk een onderwijs na zich (leept,
zullen de verfpiliingen op openbare plaatfen, eenige
jaren dooreengerekend, bij velen niet overtreflen, en
uwe kinderen zullen gewend Avorden aan goede tijds-
belleding en luiisfelijkheid.
Dit alles intusfchen moet even als het volgende
den ftempel van belooning, niet van dwang dragen:
deze bluscht allen ijver uit, en vernietigt den eerbied
en de liefde der jongelingen dikwerf onherftelbaar.
Zorg voor hunne vriendfchapsverbindtenisfen en
hunne letteroefeningen. Dit voorlchrift fchijnt zwaar,
daar is gemakkelnk. Op de fcholen hebben zij eene
foort