Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 42 ^
Van den middelftaud in de grootere en voor-
naamfle fleden.
Dat onze bovenftaande voorflag, tot achterlating
van het onderwijs in vreemde talen , niet gefchiedt
aan hen, die hunne zonen tot buitenlandfchen handel
of (landen bedemmen, in welke men met buiten-
landers in betrekking moet komen, fpreekt van
zelf; voor Handelaars, Geleerden, Kunftenaars en
dergeUike, zi.)n dezelve onontbeerlijk; alleenlijk wensch-
ten wij, om de door ons aangevoerde redenen, dat
men ook in deze (landen bij der jongelingen onder-
wijs (van de meisjes zullen wij lager opzettelijk
handelen) het overwegende der Franfche taal zage
helpen verminderen, en wijders hunner geheele op-
voeding eene doelmatiger rigting geven, door het
tegengaan van het nadeelige en bevordering van het
goede, waartoe de geest des tyds hen voert.
Onder het eerste zou ik in overweging geven:
of eene verminderde toediening van warme
dranken, welke, volgens het oordeel van vele be-
roemde Geneeshecren , zeer verzwakkend zijn, niet
uitvoerbaar zoude wezen ? men kan toch de jeugd
aan alles gewennen, en de moeite, om op de ont-
bijttafel , voor de kinderen, een glas bier of zuiver
water te plaatfen, is waarlijk zeer gering; 2". of
er onoverkomelijke zwarigheid voor de bewoners der
aanzienlijke jleden , tot welke deze rede gerigt
is, gelegen zoude zijn in het daarftellen van ge-
fchikte ligchaamsoefeningen, die zoo in het oog loo-
pend bevorderlijk voor de gezondheid zijn? (*) en
3°. of het niet meer dan tijd zoude wezen, om bij
de meergevorderde jeugd het dagelijks bezoeken der
koffijhuizen, en de hier algemeen meer en meer toe-
nemende verflaving aan het biljartfpel tegen te gaan ?
daar toch dit fpel, met betrekking tot de gezond-
heid ,
(*) Men zie de bekroonde Verhandeling, getiteld:
Cezondheids-lesfen en regelen voor den kinderlijken leef-
tijd, uitgegeven door de Maatfchappij: Tot Nut van
't Algemeen, Vierde Gefprek. Daar die Verhandeling
bij de Leden der Maatfchappij bekend is, gelooven wij
hen lot dezelve te mogen verwijzen.