Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
De Maatfchappij: Tot Nut van 't Algemeen,
overtuigd, dat de vorming en bevestiging van
het oorfpronkelijk Volkskarakter Jiet vermo-
gendjïe middel is ter opwekking van die gehecht-
heid aan den geboortegrond^ en aan de zeden
en infteUingen daarvan, welke zoo mefjigmalen
de fchitterendfïe bemjzen van Vaderlandsliefde
heeft daar gefield, meende, daaf\)m de Vraag,
•waarop het tegenwoordig Stukje ten antwoord
verflrekt, niet ongepast te zijn.
Slechts één Antwoord mogt zij op de iiit-
fchrijving dezer Vrage ontvangen; doch, aan
dit Antwoord 'werd, door de meerderheid der
Beoordeelaars, de uitgeloofde Gouden Eereprijs
toegewezen; terwijl, hij de opening van het
daarbij behoorende Naambriefje, bleek Schrij-
ver daarvan te zijn de Meer abraham
jo HANNES LASTDRAGER, bereids door
zijn Gedenkftiik der Verlosfing en Hertelling
van Nederland, in den jare 1813, bij de Maat-
fchappij gunfïig bekend.
Men^ zal, volgens des Schrijvers eigene
verklaring, in dit Werk minder obrfpronke-
* 3