Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ =9 J^
VIERDE HOOFDSTUK,
middelen tot herstel van het neder-
landsch karakter lilj de jeugd.
D=
h eene drift wil gemeenlijk door de andere
beteugeld worden, en zonder dit hulpmiddel is
„ de ftem der rede niet meer dan een vervelend ge-
„ druisch, in de ooren der groote menigte." (*)
Dit is het oordeel van den wijzen s t ij l , die
onzen landaard kende. Wij meenen daarbij te mo-
gen voegen : dat de drift, die ter beteugeling van
eene nadeelige neiging wordt aangewend, (zoo veel
de omdandigheden dit toelaten) regtftreeks tegen
over die nadeelige neiging ftaan moet; of, met an-
dere woorden, dat men, om fnel en krachtig te
werken , trachten moet, der Natie eenen fchok te
geven, die haar, als eene teruggedrukte en losgela-
tene veór, naar het gewenschte punt voortdrijft.
Is deze gedachte gegrond, dan gelooven wij een
uitvoerlijk middel te hebben gevonden in de opwek'
hing van Nationalen trots.
Moeijelijk toch zal het vallen, tegen den alge-
meenen gang der denkbeelden en neigingen, tegen
den geest des tijds, in te werken; gemakkelijker iä
het, van denzelven een heilrijk gebruik te ma-
ken. (t) Dichters, Redenaars en^Schrijvers ipan-
nen
(») Stijl, t. a. pl. bladz. 381.
(t) Gelukt de opwekking van den Vaderlandfcfien
geest, dan zal de van buiten ingewaaide verwijfd-
heid verdwijnen, en de weelde misfchien eenigzins
-beperkt worden. Men zou tegen dezelve te vergeefs
ijveren: wij zijn te zeer aan pracht gehecht,' om
daar-