Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
aS ^
de en voortreffelijke, reeds door haar gefticht; ge.
voelende, dat, zoo er, in de laatfte tijden, één
tijdftip aanbrak, ter onzer Nationale hervorming ge-
fchikt, het dat onzer jongfte Nationale herftelling
zijn moet; hopende, dat de toen opgewakkerde
volksgeest nog niet geheel zal ~ zijn ingefluimerdj
en, boven alles, overtuigd, dat, in gods hand ,
elke poging, hoe gering, eene bijdrage tot algemeen
nut, het gewigtig doel der Maatfchappij, kan wor-
den, ondernamen wij de voorgeftelde taak, en gaan
nu, dezelve vervolgende, over tot het gewigtigfte
deel derzelve, tot : de aanwijzing der middelen,
die ons voor den geest kwamen als gcfchikt, om ,
door Onderwijzers en Ouders, gebezigd te wor-
den , ter aankweeking en bevestiging van het echt
Nederlandsen karakter, bij het opkomend ge»
flacht.
Wanneer eene kwaal zoo algemeen is, dat der-
zelver genezing buiten het bereik van enkele per-
fonen valt, dienen de geneesmiddelen eenvoudig en
en gemakkelijk in de uitvoering te wezen; de-
wijl al te zamengeftelde, veelal, boven het bereik
van de meeste burgers van den Staat zijn. — Wij
zullen daarom dan ook trachten, alleen de zooda-
nige op te geven, die eeniglijk van den goeden wil
afhangen, en door elk , naar mate van zijnen
ftand, behoeften en betrekkingen, kunnen aange-
wend worden.
VIER-