Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
„ verleidt, zoowel als zij verwoest, en ontduikt
„ de wraak (ftraf) der wetten. — — — De ver-
„ menigvuldiging van geringe mistreden geeft er
,, den volks-aard eene hebbelijkheid toe. Het zijn
„ nu niet meer die groote driften, die bij enkele
„ gelegenheden losbarsten; neen! een dopdelijke
„ zwaveldamp, eene vernielende lava van ondeug-
„ den, ftroomt nu beftendig voort, en verpest al-
„ les, het ganiche nationaal karakter.---"
„ Alle ondeugden (en deugden) onzer Voorvade-
„ ren vloeiden bovendien eigenaardig uit het na-
„ tionaal karakter. Zij bewezen dus, dat de Na-
„ tie waarlijk een karakter, en dat dat karakter
„ zijne volle fterkte en veerkracht had.--Zoe-
„ ken wij tegenwoordig niet te vergeefs naar die
„ oude eerlijkheid, opregtheid, vroomheid, een-
„ voudigheid, ftandvastigheid, welwillendheid, ne-
„ derigheid, zedigheid, — — die weleer hier zoo
„ welig tierden? Ik ontken niet, dat er nog en-
5, kele fporen van deze aloude volksdeugden te
„ vinden zijn, noch ook dat wij misfchien eenige
„ goede hoedanigheden hebben aangewonnen, wel-
„ ke eertijds minder heerfchend nationaal waren;
„ maar hoe fkauw, hoe klein, hoe popachtig, hoe
„ beuzelend is alles? Dezelfde teederheid, die on-
„ ze dierlijke bewerktuiging verteederd en verzwakt
„ heeft, is tot onze zedelijke doorgedrongen; on-
„ der hare verfijnende hand, zijn de "deugden deugd-
„ jes geworden. Het oude masfive is daaruit weg,
„ zoowel als het grove."
DER-