Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
18 ^^
nog Wijken van aloude: bellendiglieid en deftig-
heid geeft ?
. Der menfchen bedrijven, in het maatfchappelijke
leven, ftecds dezelfde kenmerken van gehechtheid
aan, of losheid van goede grondbeginielen bezit-
tende , als in den liuisielijken kring, kan het niet
anders , of ook in ons burgerlijk beflaan is eene
verandering voorgevallen, die, wel verre van ons
te vereeren, het beste gedeelte der Natie over de
heerfchende verbastering doet blozen. — Waar
men de Werken van de bedoelde Schrijvers, als
zij over de zeden der laatfle jaren handelen,
openfla, zal men de eenparigfte klagten vinden
wegens verval van oude degelijkheid, rondborstige
braafheid en trouw; de eenparigfte klagten over
ingedrongene gewaande befchaving en zoogenaamde
wellevendheid, welke niets dan fchijn, voor daad ,
geeft.
Het is onmogelijk alhier in die bijzonderheden te
treden, welke dit gevoelen zouden Haven, daar
wij dan tot eene te groote uitvoerigheid zouden
moeten vervallen, en de grenzen van deze Ver-
handeling te buiten gaan; waarom wij hem, die
het oordeel van kundige mannen, welke, in onder-
fcheidene deelen der laatfle Eeuw, over dit onder-
werp gefchreven hebben, wenscht te kennen, naar
derzelver Werken verwijzen. (♦)
Ten opzigte van de flaatkundige gebreken der
Nederlanders van den tegenwoordigen tijd, fchijnt
het ons moeijelijker toe, een juist oordeel te vellen.
Nog, wel is waar, herdenken wij, met fierheid, aan
het manhaftig gedrag der Commisfarisfen van de
Kweekfchool voor de Zeevaart te Amjicrdam, en
ftaren, met eene hoogkloppende borst, op de edele
ftandvastigheid van eenige weinige jongelingen, als
gar-
(*) Men zie STtJX, Opkomst en bloei der Nederlan.
den; engelberts. Verdediging van de eer der HoU
landfche Natie, en ockerse, Ontwerf van Karakter,
kunde, III. Sr.