Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
IS ^
Verkleefdheid aan eens beminde Regenten dur-
ven wij nog, als eigen aan het tegenwoordig ge-
flacht, opnoemen; fpre)\cnde voorbeelden daarvan
rusten in de herinnering van eiken onzer, en ge-
tuigen tevens van den nog beftaanden fcherpen blik
des algemeens in den gang des beftuurs.
Nog is dé Nederlander gehecht aan dezen dier-
baren grond; nog, wij zeggen zulks met Vader-
landsch gevoel, fchitterden daarvan de ongemeene
bewijzen in de dagen der Omwenteling; nog wil-
de men, in 1815, liever de zwaarde offers aan
Vaderland en Oranje brengen , dan zich lafhartig
overgeven aan der Bondgenooten hulp, of der Fran-
fchen overheerfching.
Dan, hoe gelukkig, voor het leven en de bezit-
tingen der ingezetenen, de fpoedige verlosfmg van
het Vaderland ware, belette echter de kortllondig-
heid van het tijdilip de geheele ontwikkeling vaa
het ontloken volkskarakter, het verkrijgen van die
vastheid en zulk eene loutering der Natie, als
alleen gevolgen van langdurige worsteling zijn.
Het blijft nu de vraag: of de daden in de fchoo-
ne jaren van 1814 en 1815. gelijk zijn aan de
werking van de hernieuwde kracht eens mans,
die, uit eene zware ziekte herfteld, een nieuw
leven en nieuwen moed in zich voelt gloeijen,
dan, of zij overeenkwamen met de pogingen van
eenen grijsaard, welke, ontvlamd door de herinne-
ring der dagen zijner jeugd, nog éénmaal alle fpie-
ren en pezen fpant, zich zelvcn overtreft, en
daarna dubbel^afgemat nederzijgt?
Bijna vreezen wij het laatfte , omdat het
ons "voorkomt, dat er eene onverfchilligheid, met
betrekking tot de voormalige huisfelijke en volks-
zeden , ontftaan is, die, eenmaal ingeworteld, mis-
fchicn voor geen herftel vatbaar is; immers, even-
zeer als eene Natie niet plotfeling een gevestigd
karakter (dat is, gehechtheid aan zekere zeden)
verkrijgt, is er ook een geruime tijd noodig, om
dat karakter te ontzenuwen. Is die verzwakking,
echter, eenmaal diir, dan fchijnt elk volk te ver-
vallen tot eenen ftaat van afgeleefdheid, uit wel-
ken