Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
TWEEDE HOOFDSTUK.
TEGENWOORDrC KARAKTER DER NEDERLANDERS.
^J'eene ligte taak, voorzeker, is het, de zedelij«
ke cn maatfchappelijke waarde van hetzelfde volk,
in onderfcheidene tijdperken, te wikken en te we-
gen, en dezelve zoodanig te bepalen, dat noch de
Voorzaat, noch de tijdgenoot, reden tot beklag
over verongelijking hebben. Niet alleen toch moet
hier in aanmerking komen, dat de Gefchiedenis
ons meest altijd flechts de uitltdcende punten des
karakters , bij gevolgtrekking uit beroemde of
beruchte daden en perfoncn, leert kennen, cn
men foms wcggefleept wordt door de fchitteren-
de zijde der befchrevene bedri,iven , zoodat men al
ligtelijk de geringere aanleidingen, welke ons bij
den tijdgenoot bekend zijn , vergeet in aanmerking
te nemen; maar vooral valt het dikwerf mocije-
lijk, in deze overweging de bronnen te gisfen,
waaruit het geboekte of aanfchouwde ontfproot.
En deze bronnen, die inwendige oorzaken en drijf-
veren , ziin het echter eeniglijk, welke gewigt aan
goede daden bijzetten, of ter verfchooning of ver-
dediging van flecht fchijnende of kwalijk uitgeval-
lene bedrijven kunnen llrekken: zij alleen bepa-
len dus inderdaad derzelver zedelijke en nationale
waarde.
Boven hebben wij opgemerkt, dat het doel der
Prijsvraag ons fcheen te ontdaan van de optelling
der gebreken van den alouden Nederlander; wij
poogden derhalve den grond zijns karakters af te
leiden uit zijne prijzenswaardige eigenfchappen,
en