Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
JÄ 11
Blinder aanzienlijk deel namen zij in de Tjevor-»
dering van kiinllen en wetenfcliappen. De menigte
onzer Scliilders, ' de bekwaamheid onzer Plaatfnij-
ders, de luister der praalgraven onzer verdienlte-
lijke mannen, het groot aantal Rederijkers - kameren ,
en, later, van geleerde en wetenlchap bevorderende
Maatfchappijen, (♦) allen uit bijzondere bijiragen,
zonder onderfteiming der Landsbelluren, opgerigt,
bewijzen voldingend: zij waren kunstlievend cn ve/-
dadig. En dit alles had plaats zonder dien op-
hef, welke, bij velen onzer naburen, de verdienste
van het goede zoo dikwerf vermindert. Siil en
bedaard ging de Nederlander zijnen weg,' en , al-
tijd ßandva:tig, heeft hij dingen tot ftahd gebragt,
door geene zwakke of mspeliurige Natie daar te
ftellen.
3". In zijn huis en kleeding zag men deftige
zuinigheid; beide waren in eenen hoogen graad
zindelijk en 'svelvoegelijk. In fpijs en di'ank
(ichoon, bij vrolijke gelegenheden, niet afkeerig van
cenen te hartigen dronk) was de Nederlander door-
gaans matig ^gtikoox. liij de zegeningen van een fterk
ligdiaam, i\iei verzwakt door onkuischheid ,tn zooda-
nige eigenfchappen, verfterkl door huisfelijkheid ,vet'
fchaften Iiem huisfelijk geluk; immers indien men
hetzelve uit de algeraecne huvelijkstrouys' mag aflei-
den. — Vandaar dan ook , waarfchijnlijk, dat «-bij
onze jonge dochteren die geveinsde preutschheid
niet beftond, en nog niet beftaat, welke bij fom-
mige volken de innerlijke onzedigheid, gedurende
den ongehuwden ftaat, moet bedekken. Men be-
wees te befeffen, dat dddr, wair de ware kuisch-
heid heerscht, een onfchuldige kus niet fchaden
kan. — Geen beminnaar van dagelijkfche ver-
Jirooijing in uitgebreide kringen, was hij niette-
min gastvrij voor vrienden, verheelde voor deze
zij-
Men zie, onder anderen, daarvan bij marti-
NET, t. a. pl. bladz. 487 en 488, eene lijst, die ech-
ter nog met vele later opgekomene zoude kunnen ver.
meerderd worden.