Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
4 ^ ......
gen zaamverbondene kroonen, cn eindigen met den
fchoouften triomf, op aarde te behalen: vrij bezit
van erf en have; achting en ontzag van buiten;
welvaart en groeijendcn voorfpoed inwendig, alles
verecnigd met het' befef van aanhoudende kracht en
moed. Wat wonder dan, dat de besten onder
ons nog fier zijn ^pp onzen naam en afkomst!
^^'at wonder, dat zij nog waarde hechten aan
een karakter, dat wonderen wrocht; dat Neder-
land^ twee eeinven lang, benijdenswaardig deed
zijn ! A^'at wonder, eindelijk, dat de vrees voor
vermenging, met de bewustheid van verbastering,
naar midcielen doet omzien, tot redding van het nog
te behoudtne en herftcl van het reeds vervallene!
Met dit doel fchreef de Maatfchappij: Tot Nut
van V /:lgcmecn ^ de Prijsvraag uit, aan het hoofd
dezes vermeld, en eischte, ter naauwkeuriger be-
antwoording, in de eerste plaats, eene wel ont-
wikkelde fchets van het bedoelde karakter; on-
getwijfeld, om die eigenlchappen opgeteld te zien,
welke de kern bevatten van alles, wat men tot
de bijzondere nationale trekken rekenen kan, (*)
en ten einde de beantwoorder der Prijsvraag daar-
naar de middelen kieze, ter bevestiging dier
hoofdeigenheden noodig, uit welker bezit de ove-
rige, naar de behoefte des tijds gewijzigd, van
zelve volgen, en voor wier verlies ons eenige
flaauwere niet fchadeloos kunnen ftellen.
Indien wij ons niet bedriegen, zoude men deze
hoofdeigenfchappen, minder wat derzelver bron ,
dan wat derzelver voorwerpen betreft, kunnen bren-
gen tot drie foorten, als: ■Staatkundige, 2",
burgerlijke cn 3°. Huiyfelijke.
I". Ge-
(*) Eene breede uiteenzetting toph van al de wijzi-
glnfcen en gevolgen des Nedcrlandfchen karakters kan
dc Maatfchappij niet bedoeld hebben; wijl men dan
aan het hoofd dezer Verhandeling een uitgewerkter ftuk,
danocKERSE's Ontwerp van Karakterkunde, IH. Sr.
zoude moeten ftellen, en dit ook als te omllagtig
en te diep voor een handboek, ten dienste van Ouders
ea Onderwijzers, zoude kunnen geacht worden.