Boekgegevens
Titel: Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen, 18, 3
Auteur: Lastdrager, Abraham Johannes
Uitgave: Amsterdam: Corn. de Vries ; Hends van Munster en Zoon ; Johannes van der Hey, 1820
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: Beantwoording der prijsvraag: Welke zijn de meest doelmatige middelen, van dewelke men zich in het onderwijs en de opvoeding van het opkomende geslacht bedienen kan, ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijke Nederlandsche karakter ... / door Abraham Johannes Lastdrager
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 434 : 18 : 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205899
Onderwerp: Sociologie: cultuur: algemeen (sociologie)
Trefwoord: Nederlanders, Volkskarakter, Prijsvragen, Onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Onderzoek naar de beste middelen ter vorming en bevestiging van het oorspronkelijk Nederlandsche karakter
Vorige scan Volgende scanScanned page
H!

EERSTE HOOFDSTUK.
aloud karakter der nederlanders.
Ni
icrs woixit uit kleine beginfelen ï^root en flerk,
zonder in zijnen aanleg eene genoegzame kracht
tot buitengewone ontwikkeling te bezitten. Even-
min als uit de kiem eens heesters een ihtige eik
wasfen kan, zal uit een week en magteloos men-
fchengetal een volk ontllaan, dat door zijne geest-
drift , moed en flandvastigiieid de wereld verbaast. —
Dit leert ons de rede en bewijst ons de Gefchiede-
nis. De woedende vlagen van eenen m a s - a n j e l l o
cn zijner Lazaroni mogten voor een oogenblifc
Napels Beduur fcbokken, zij zonken, na het uit-
gisten der dolle razernij, met lafheid terug in
het niet, cn verdwenen, zonder fpoor achter te
laten, even als de nevelwolk, die voor eencn. kor-
ten tijd den wandelaar verbijstert, maar fpoedig
vervliegt, alsof zij nimmer beïhan hadde.
Aldus is het niet met een volk, blakende van
Vrijheidsmin, gevoelende zijne fterkte en regc. Het
moge door magtiger hand verdrukt en bedwongen
worden, het vergeet geene verguizing, geene ver-
achting van deszelfs waarde; liet Inoge b.ikken
voor dwhigcnde Vorsten, als alles zich vereenigt
tot fnuiking van zijne opkomst; maar het grijpt
ook met verdubbelde geestdrift elke kans tot vrij-
wording aan, en rust niet, voor het de hoogte
bereike, op welke kloekheid aanfpraak geeft.
In dit licht fchitterde Nederlands volk, federt
2i.îne wording tot lang daarna. In desz'elfs vroegile
Gefchiedenis zien wij eenen ge^adigen kamp tegen
de onderdnikkin!2;cn, welke zijne Vorsten en Groo-
ten als natuurlijke uitvlosifL-len van h'.innen rang
fchijnen befchouwd te hebten. Wij zien d^ze
worstelingen eindel'iik in volïlagenen opflan l tegen
.den magtigitcn Monarch uicbarsLcu, voortduren te-
A a
gen