Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
nooit als de Hollandsche „z"] moet, als zijnde een siskank,
aan het einde der woorden vermeden worden, evenals j?', c,
s en x.
zi..., om ...; zü , rondom ..., om . . . heen.
|§ 230.] Een voorbeeld van woOB'd- CM vol-
ziiivorilliug in de wereldtaal.
{Sam volapUJdka fomavia vödas e setas.)
1) liefde, /ó/; ik, oh\ ik hob lief, löf6b\
menseh, men\ het al, val\ alle, valik-,
mede, ko, kt\ mcdemenseh, /remen; medemensehen, kenmn\
ik heb alle medemenschen lief (4e nmv.)
löfoh kemen\% valik ^
of: löfoh valikis ^'tmen/s,
of: kemenis valik löfoh,
of: valikis lóf oh kemenis ,
of: kemenis löfoh valikis.
wereld, vol\ der wereld (van de wereld), vola\
gehecllieid (het geheel), löl\ geheel (gansch), löVd\
van de geheele wereld:
vola lölik, of: lölika vola.
bijzonderheid, pat bijzonder, ; in het bijzonder (inzon-
derheid) , patikó , pató ;
die (aanwijzend voornaamwoord),
(enkelvond 1® nmv.:) et, (mrv. 4® nmv.) elis',
beschaving , kuUv ; beschaven , kulivön ; beschaafd , peVwWyöl:
die beschaafden (4® nmv.):
etis peknlivol, of: pekuUvöUs et.
die (betrekkelijk voornaamwoord),
enkelvoud kei; meervoud kels;
taal, pük ; wereld , vol; wereldtaal, roZapiik ,
op de wereldtaal, (3® nmv.) volapiiké.
het vertrouwen , konfid ; vertrouwen , (werkwoord :) konfuVön ;
(zij) vertrouwen, konfidoms; als (gelijk) , as.
een , hal-, op een, (3® nmv.) halé
grootheid, rjlet \ groot, gletikgrootste (mrv.), gletikilw,
van de grootste , gletikünas ;
bet middel , med, van de middelen , medas ,
van de grootste middelen :
gleiikünas medas , of: