Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
17) q-. bestaat iu Volapük niet; „qu" wordt vervangen door
18) r: [lees v zuiver ratelend als in 't Holl. woord ronselrad]
doch is te v e r m ij d e n (ten gevalle van de Oostaziaten en van
kinderen).
19) S: In het enkelvoud van verbuigbare woorden zeer te
V e r m ij d e n! [De s is n o o i t s t o m iu Volapük, en wordt
uitgesproken, zooals op blz. 3 is opgegeven]
... s (meervouds-uitgang); 5« . .., out...; sma ... {smala...),
jong ..., klein ...; se ... , uit.. . (weg . ..); si,,. (sterren-
beelden) ; SU , op ...;.. . silk, . . . zucht; sus{i) .. ., op ... ;
susü . . ., omhoog . . .
20) t: [lees t, forsch als in 't Hollandsche woord totebel]
aan de a a n w ij z e n d e voornaamwoorden at, et, it, ot, ut;
ta ,.., tegen . ..; ,,. tet (... et), ... teit, ... iteit (... eit);
, .. tim (jaargetijden),
21) u\ [lees OC, zooals die Hollandsche tweeklank wordt uit-
gesproken in de woorden boer en zoet.] De u in Volapük heeft
nooit eene andere uitspraak. — Volapük heeft echter ook eenen
klank, die overeenstemt met de uitspraak van de Hollandsche
lange „u" in duren, kuren, enz.; maar in alle woorden, die
deze uitspraak hebben, staan er op de u twee puntjes [ü).
71 (zonder puntjes, uitspraak „oe") is de v()dr aan het werk-
woord vastgehechte kenletter van het fnturum exactum (den twee-
den toekomenden tijd); ,. . wi, ... dom; .. ,üh (.. . niXh), , .. nis;
. . . udel, ... aan; , (hemelstreken); . . .uf, .,. moed, ,.. ü/
en ... ü??i (muziek, noten); ., ,ug, ... heid (eigenschappen ,
hoedanigheden, deugden); . .. ...schap; (maanden);
ül,. ., oer . .. ; ... um (uitgang van den vergrootenden trap);
...st; ... ü?« (uitgang van den overtreffenden trap);
. . (tijd).
22) De V van Volapük wordt uitgesproken als de Holland-
sche w.
va ,,, {valt...), al....lang .,.; ... (j)ved, ,.. waarts;
vemo .,., zeer ..., hoog ,..; vie ,,., dewijl.. .; vü ,, ,, tus-
sehen . , .
23) De w bestaat niet in het alphabet van Volapük.
24) x\ [uit te spreken als in de Hollandsche woorden
straks, achterbaks, enz.J moet aan het einde der woorden
vermeden worden, omdat de meervouds-5 niet daarmee samen
kan gaan.
25) ?/: [lees J als in het Holl. woord Jaar]. De y in Volapük
is eene eenvoudige consonant — nooit vocaal!
26) 2-: [lees altijd ts als in het Holl. woord plaats, dus