Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
8r,
5) e: [lees altijd é, als de dubbele (ee) iu liet Hollandselie
woord meel; en in Volapük is de e nooit stom 1]
e (en vóór eene vocaal ed), en; e... (vóórpartikel van den
volmaakt verleden tijd); .. .e en és (datief, enkel- en meervoud);
. . .ed, ... ing; . . . ef {. . . %), . . . schap; . . . e/;, . . .sel; ,..el,
... er (uitgang van doende of makende persoonsbenamingen);
... em (collectieven, verzamelwoorden); .. .en, ... ei; .. .et
(. . . at), ... eit, ... ie.
6) / : [lees f als in 't Holl. woord foei!]
ƒ«..., ver ...; fo .. ., voor . . . ; . . .Jlanó, .. .zijds; .. .fulil-,
... vol.
7) (j ■■ [lees g, als eene uiterst zachte „k", dus niet met den
keelklank der Hollandsche „g"]
ge ..., terug .. .; geila . .., hoog .. . ; gi..., terecht . . . ;
.. gik, . .. rijk; gle ..., hoofd . ..., aarts ..., grond . ..
8) h: Onze Hollandsche „h" is in Volapük vervangen door
den spiritus asper ', die uitgesproken wordt als onze „h" in het
woord „liart".
Doch ook het Volapük-alphabet heeft eene li, die echter uit-
gesproken wordt als de Hollandsche „ch" in het woord laclien.
Men zal intusschen weldoen, deze Volapük-/^ zooveel mogelijk te
vermijden, omdat de uitspraak er van moeielijk is voor de Ro-
manen.
9) i: [lees i als in den vrouwennaam M|m|, dus juist als
onze met eene „e" verlengde „i", b.v. in het telwoord vler|.
i (vóór eene vocaal id) = ook; ... i en ... i« (accusatief,
enkel- en meervoud); i... (kenmerk van den meer dan volmaakt
verleden tijd); ...ib, ...ig, ...achtig; ...id (eindpartikel van
de rangschikkende telwoorden); ...idó, ten ...de, in dc . . . dc
plaats; ...if, ...ie; ...igik, ...waardig; ...ik (adjectiefs-uit-
gang'); ...il (uitgang der verkleinwoorden),...je, ...tje, ...pjc;
...ini, ...ismus; ...in (stoffen, elementen); ...ion, ...illiocn;
. . .ip (ziekten); . . .it, .. .lit, ... vogel.
10) j ■. [lees isj als in de Hollandsche woorden sjjerp en
sjouwer].
ji... (vóórpartikel voor vrouwelijke woorden, die in het Hol-
landseh uitgaan op ... in, ... es, ... ster, enz.). In het enkel-
voud van verbuigbare woorden is de Volapük-; te v e r m ij d e n,
omdat het meervoud van zulke woorden anders, door zijne eind-.«,
te veel sisklank krijgt.
11) : [lees k als in 't Hollandsche woord kop.]
. . . kapik, . .. hoofdig; ke ... , mede . . . (in uitheemsclie woor-
den : com ... of eon . ..); ki. . . (vragend kio ...?), welk; . ..kin