Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
[§ 225.] Vocaal-uitgangen van de niet-
vorbuigbare woordsoorten.
{Finams vohdtk vödahidas no Jlciki/c.)
Vreesden wij niet, al te veel g e 1 ij k 1 u i tl e n d e en daardoor een-
tonige uitgangen te maken, dan zouden wij voorstellen
als uitgang
1) van alle b ij w o o rd e n o ;
2) van alle voorzetsels
3) van alle voegwoorden ü
4) vau alle tusschenwerpsels ö (gelijk aan de Gebiedende
wijs der werkwoorden, waarmede ze nauw verwant zijn, want men kan
ze aanmerken als zoo vele inderhaast verkorte bevelen), b.v.:
lifö (en lïiomöd), dat hij leve!, laat hem leven!
[§ 226 ] iSaiuciigestcldc ïciicrH van dc spraak-
kun:stigc iiitgaugeu
ter ondersteuning van het geheugen.
(Tonahs peko?>m(iöl Jinamas glamatik al memayüf.)
1) Uitgangen van de z e 1 f s t a n d i g e naamwoorden:
a , e , i
aeis
2) van de b ij v o e g 1 ij k e naamwoorden:
ik , um , iin = ikumi'm;
3) van de telwoorden:
l, id, O , na , ik ; el, on :
Udouaikdön;
4) van de voorn a a m woorden:
oh , ik , at, ki , kei = ohikatkikeL
5) van de g e s 1 a e h t e n en van de verkleining:
ji, of\ os; ïl " jiofosil',
6) van de w e r k w o o r den:
suffix a (eindpartikels):
oh, ol, om ~ oholom;
of, os, on m ofoson\
ons, ok — onsok;
praefixa (v(iórpartikels):
a, a zzz ad\ e, i, o, u = eioti;
papa\ pe
jJa, pa
pi
7) van de b ij w o o r d e n:
0, iko = oiko.
pepi; po, pu
popu;