Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
dis, onder; dö, over; in, 1) in, 2) naar, 3) tot;/7, lot; kol,
tegen (in de richting naar); len, aan; neb, naast; öned, onder;
ovó, omi, over', boven; plii, buiten; fo, achter; sn, op; ta,
tegen (te keer gaande); zi, om; zü, rondom, omheen.
Hollandsch „tot" heet in Volapiik /w;
„ tot aan „ „ ,/ ju len-,
„ tot op „ „ u jü SU-,
„ tot tegen „ „ „ jü kol; enz.
[§ 219.] De voornaamste voorzetsels, die den nominatief
(eersten naamval) achter zich hebben, zijn, alphabetisch gerang-
schikt, de volgende:
ata^[anü, dezerzijds; ha, ongeveer, omstreeks; hu (hnf), voor
(in rang, aanzien, waarde); hü {hüf), voor (in tijd); danii,
dank; de, 1) van; 2) weg van; dein{n), 1) boven, generzijds,
verder dan, over, 2)... halve, ... wege, om ... wil; defii,
bij gebreke van, bij gebrek aan; detü, rechts; disü, beneden,
onder; dö, van; du^ terwijl; dub, door; ete^ïiwü, generzijds; fa,
van ; in , in ; kanü , uithoofde , ten gevolge van ; ke , met; klü ,
ingevolge ; ko , met; kom , vóór (in tegenwoordigheid van, voor
het aangezicht van); kos, tegen, te gemoet; la, bij; len, aan;
linedii, binnen; lo , ten aanschouwe van; lö, boven, over; löpü,
boven, over, verder dan, generzijds; ma, 1) na, 2) overeen-
komstig , volgens, 3) ingevolge, ten gevolge van; me, door
middel van, door; nämü, krachtens, uit krachte van; neüeiv ^
links ; neltio , van , ten gevolge van , door (als oorzaak); nen ,
zonder; nestii, ongeacht, ongerekend; ?älü {nn), umist; pla, in
plaats van ; ple (plo) , voor ; plö , buiten ; po{é), na ; pötü , bij
gelegenheid ; sa , benevens ; se , nit; segun , volgens , overeen-
komstig ; sis, sedert; «M/'iV, ingevolge; sumil, uitgenomen, behalve ;
S71S , boven , over ; ta , tegen ; tefü , betrekkelijk , ten aanzien
van; to, in weerwil van; tonii, luidens, naar luid van; mo,
binnen ; ve , langs ; visü , tegenover ; zi, om.
II. Onscheidbare (TVeteihVa).
Over de o n scheidbare voorzetsels
[§ 220.] Over de o n scheidbare voorzetsels zie men het
W o o r d e n b o e k , en de samenstelling met al de v o ó r p a r-
tikels (in § 229, of vooraan in het Woordenboek).
[§221.] Verklaring van enkele voorzetsels.
{Fldn plapodas dabalik,)
1) al, naar, tot, naartoe; bij de onbepaalde wijs: te, om te
(te, al te, tu, bijwoord); al, naar, in de richting naar; hevü ,