Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
Maar daarentegen:
ik ben bemind, binoh petö/öl,
ik was bemind, ähiwob pälöföl,
ik ben bemind geweest, ebinoS pelöföl,
ik was bemind geweest, ihmob pd'óföl {paüßl).
3) „worden"' wordt vervangen door de vóórpartikels
pa ; pii, pe, pi-, po, pu in den 1 ij d ende n vorm.
NB. Wanneer „hebben", „zijn" en „worden" echter geen
hulpwerkwoorden zijn, beteekenen ze
lab'ÓH, binön, ved'ón, b.v.:
ik heb vrienden : labob flenis,
gij zijt een held : binol jamep,
hij wordt tuinman : vedom gadel.
4) „durven" (dat is: den moed hebben, zieh vermeten, het
wagen) beteekent k i n ö n.
5) „k u n n e n" (kunst bezitten; in staat zijn, het vermogen ,
de kracht tot iets hebben) heet in Volapük kanón;
zegt „kunnen" zooveel als weten, verstaan, dan heet het in
Volapük nolön;
heeft „kunnen" de beteekenis van „de vrijheid hebben" (b.v.
in den volzin: hij kan heengaan) dan drukt Volapük het uit
met dül'ón;
drukt „kunnen" zooveel uit als „schuld hebben aan iets" (b.v.:
ik kan er vóór), dan noemt Volapük het binön kod.
6) „laten" = niet verhinderen: leton-,
— bewerken: mekón;
= laten gaan : dismitön;
= nalaten : neAmwn
— vergunnen: dal'ón;
= overlaten , geven, verkoopen.
toweleto», givön, selün.
Uoch als opwekking, als aansporing (b.v. laat ons
spoed maken), in welken zin wij „laten" als hulpwerkwoord voor
de Gebiedende wijs gebruiken, wordt het in Vohnük uitgedrukt
door het eindpartikel vd, b.v. : spidobsöd\
7) „moge n" heeft verscheidene beteekenissen, en wel
— willen, wenschen, houden van
mügiin, vilün, vipön lüfön;
= mogelijk zijn, hinön mügik\
— vergunning of vrijheid hebben, dalün;
= noodig hebben, behoeven, nedön-.,
~ reden hebben, lahün kodi-.