Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
[§ 207-1 Participiale substantieven.
{SuhmU ladyekahiàik.)
Als zelfstandige naamwoorden dienstdoende deelwoorden zijn, b.v. :
een gevangene, peïtiwel (in plaats \a\\ pefa7iól)\
de gewonden van den veldslag, pe\m\eUpuya (in pl. van pcvuiiöh) ;
V c r b a n n e n e n des rijks, pe\i\els kindna.
Zoo ook participiale adjectieven, b.v:
peVwkikos^ liet gaargekooktc.
[§ 208 ] io do (Engelsch).
liet Engclsche werkwoord io do (— doen), dat l)ij ontken-
ningen, vragen en zinsverkortingen druk gebezigd Avordt als
stopwoord, mag, als zoodanig, nooit in onze wereldtaal over-
gezet worden.
In het Hollandsch, althans in de volks-taal, wordt dat stop-
woord insgelijks gebruikt, b.v.:
Eugelsch : you write Letter Ihan Jie doe
Hollandsch: gij schrijft beter, dan hij (loet.
Doch iu de beschaafde Hollantlsche spreek- en schrijftaal komt
dat stopwoord „doet" niet te pas, en zal het hectcn :
gij schrijft beter, dan hij.
In Volapük houdt men streng vast aan deze manier (zonder
het stopwoord), en luidt die volzin ahlus :
penom gudlkum, ka om.
[§ 209] Hulpwerkwoorden (yiifavclibs).
Aangezien, \iat de hulpwerkwoorden betreft, alle talen zeer van
elkander verschillen, moeten wij hier ook groote v r ij heid
laten, en zooveel doenlijk vertalen naar het algemeene gezond
verstand.
Overigens wordt
1) „hebben" als hulpwerkwoord vervangen door het voor-
partikel e, b.v.: eVóïoh, ik heb bemind.
2) „zijn" (ben geworden, was geworden) wordt vervangen door
de vóórpartikels pe en pi, b.v. :
pé\x\ïob, ik ben bemind geworden,
piXöïoh, ik was bemind geworden.