Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
niet als in het Fransch m écoutant,
maar in Vokipük :
in Ulön,
in het hooren.
[§ 206.] Deelwoord met „zijn".
{LadyekahiiX ko „hmöu\)
De Eiigelschen zetten menigmaal, in plaats van het verbum
finitum, het hulpwerkwoord „z ij n*' met liet deelwoord,
vooral wanneer zij willen zeggen : ,/ik ben bezig" of ,/ik sta op
het punt", b.v. :
in plaats van ;/ik schrijf"
zeggen zij dnn ,/ik ben schrijvende".
Engelsch : I am writing*
Volapük : hinoh pen6\ {penöl hinob).
Deze manier kan en mag ook gevoeglijk in onze w c r c 1 d-
taal gevolgd worden. In het geheel, steeds wanneer dc dui-
delijkheid, kortheid en eenvoudigheid der taal zulks gedoo-
gen, kan en mag het declwoortl even druk in Volapük ge-
bruikt worden als in het Engelsch en Fransch, ja, als in het
Latijn en Grieksch. Want onze wereldtaal bezit veel meer deel-
woorden, dan eenige levende of doode taal ter wereld. In het
Hollandsch is het deelwoord tamelijk stiefmoederlijk behandehl
tot nadeel van onze overigens zoo kernachtige moedertaal. Doch
in Volapük geldt dit als Iloordregel:
Onze wereldtaal gcbrilikt alle sclioouliedcil,
kortheden, eenvoudige wendingen e n v r ij h e d e n,
kortom al het goede en p r ij z e n s w a a r d i g e v a n
alle talen, en VCriuijdt al het verkeerde, over-
tollige, onregelmatige en onverstandige van
alle talen.
N15. Iloe groot, om maar iets te noemen, is in alle levende en tloodc
talen der narde het aantal onregelmatige werkwoorden! — Welnu,
Volapük heeft niet één onregelmatig werkwoord! — Om die rechm alleen
reeds verdient onze wereldtaal algemeen beoefend en ingevoerd te worden.