Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
ói^moföh-la^ dames, die wellicht koopen zullen.
É^logo/ö/s-li-Ia? vrouwen, die wellicht gezien mochten hebben?
(Welk ccnc bondigheid, juistheid en sierlijkheid van uitdrukking
in onze wereldtaal!)
[§204] Participia praoteriti
van de onovergankelijke werkwoorden.
{LadyeJcahi^s fegolüpa velibas nelove^oMk,)
1) Deze deelwoorden hebben gemeenlijk den b e d r ij v e n d e n,
niet den lijdenden vorm. Daarom heet
„gegaan" niet pe^oM, maar Qgolöl\
„gestorven" niet ^edeiló7, maar edeiM\
„gekomen" niet peVómöl, maar ekdmöL
2) Wel kan ook de 1 ij d e n d o vorm {pegolöl, pedeilöl, pekömöl)
gebruikt worden, maar alsdan is de beteekenis: een, aan wien
bewerkt is geworden, dat hij ging, stierl', kwam. (Hierin
maken de aanvangers in Volapük zeer dikwijls abuis.)
3) A n (l e r e deelwoorden zijn :
ïvgolöl: een, die ging ;
^i\goM : een, die aan hou dend gaat;
ideilöl: een, die gestorven wasj
wkömöl: een, die gekomen zal zijn;
digolölos: iets, dat altijd gaan zal;
of-mkömöl: eene, die voordurend gekomen zal zijn.
Op gelijke wijze gaan de 1 ij d e n d e deelwoorden vau alle
tijden en personen.
l^ijzondere deel woords -regelen.
[Patiks mms ladgekah\i\ik*)
[§ 205.1 Het deelwoord mag in Volapük niet (zooals vaak in
het Engelsch en Eransch geschiedt) in de plaats treden van de
Onbepaalde wijs, maar de onbepaalde wijs moet vastgehouden
worden, b.v.:
niet als in het Engelseh without kno icing it,
maar in Volapük :
nen nolön osi,
zonder het te weten;