Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE GEBIEDENDE WIJS.
{Büdahid.)
[§ 193.] Dc Gebiedende wijs (imperatief) wordt altijd uitge-
drukt door het partikel iid, dat achter aan den persoons-uitgang
(o4; ol; om, of, os) wordt vastgehecht, en zulks bij alle per-
sonen en in alle t ij den en vormen, b.v. :
legvvolöd, schenk!
/egäloÄä(V, laat ons in verrukking brengen!, wij moeten
in verrukking brengen!
lemoto«/, koopt!
elenadowió'rf, hij moet geleerd hebben!
ptdesUxmoJiid, zij moet zullen hoog geschat geworden zijn!
(b.v.: morgen om dezen tijd.)
Vertaal:
leg uit (wellevendheidsvorm!) (uitlegging sepldii)-, ik moet bevrijd
worden (vrijheid , Ui); reikhalst niet (reikhalzend verlangen , levip)-,
gij moet gehoord hebben (hebt gehoord ; hooren , lilü/i); laat ons
van leden voorzien zullen ! (lid, Urn).
[§ 194.] ue Jiissief
{Lebüdabid.)
De jussief (dat is de versterkte gebiedende wijs) wordt gevormd
door achter den persoons-uitgang {ob , ol, enz.) nog den uitgang ö:
vast te hechten , en zulks insgelijks bij alle personen en in alle
tijden , b.v.:
goloZüj ! : gij moet heengaan ! pak weg !
epenote ya !: gij moet reeds geschreven hebben !
oduno«(tó!: men moet doen zullen ! (morgen).
[§ 195.] Volapük beschikt ook over de volgende geheel l)ijzon-
dere iiuperatievcu {budahids) :
1) s n h s t a n t i c V e 1 ij k e : bij voorbeeld ! : samOd!
liefde heersch ! : lofud !
vrede ! : püdiid !
2) i n f i n i t i e V e 1 ij k e, b.v. : zwijgen ! : seilüiiiid !
laten makcji ! : lelOniid meJcün !
braaf zijn , kinderen ! :
bin 'ónod bafülih, o cils 1