Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
05
2) Zet men liet echter in die gevallen toch, dan zal het de
beteekenis van de vraag zeer verscherpen, en aanduiden, dat
men op hetgeen men vraagt een snel en zeer beslist antwoord
verwacht!
indien, wanneer,
(if.)
[§ 190.] 1) De V O O r w a a r d e l ij k e volzinnen in het Hol-
landsch gelijken veelal zeer op de vragende volzinnen, wan-
neer namelijk het voegwoord „als" (/,indien'*, ,/wanneer'*) wegge-
laten wordt. Dit voegwoord, dat in onze wereldtaal beteekent,
mag in Volapük nooit weggelaten worden, b.v.:
komt November, dan krijgen wij sneeuw
(als November komt, krijgen wij sneeuw)
if ukömom novul ^ ogetoè« nifi.
2) Het Plollandsehe stopwoordje ,/dan*' wordt in Volapük niet
overgezet, evenals het ook in het Hollandsch achterwege moet
blijven, zoodra de zin met ,/als" aanvangt: in dit opzicht heeft
de woordvoeging in Volapük volmaakte overeenkomst met die in
het Hollandsch, b.v. :
komt gij, dan sehcnk ik u mijn boek;
doch :
a 1 s gij komt, schenk ik u mijn boek:
if hömol, /fgivo/j ole huid oha.
[§ 191.] In liet Franseh begint de v o o r w a a r d e 1 ij k e vol-
zin met si, doeh volgt er een tweede volzins-lid, dat eene nieuwe
voorwaarde inhoudt, dan wordt niet het si herhaald, mnar in
plaats daarvan que gebezigd (en bij elk nieuw volzins-lid met eene
nieuwe voorwaarde, wordt dit que herhaald), b.v.:
hI vous nous dites la vérité, et <|Ue vous blâmez nos
fautes, vous se^'ez notre ami véritable,
als gij ons zegt de waarheid, en (als) gij laakt onze
gebreken, gij zult zijn onze vriend ware.
In Volapük daarentegen moet h c t z e 1 fd e voegwoord,
waarmede het eerste volzins-lid aanvangt, lierhaald worden bij