Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
ladóf-li, drukt zij aan haar hart?, liefkoost (troetelt) zij?;
labotón-li, herbergt (huisvest) men?; Inladóm-li, zegent hij?;
li-e\agoms, hebben zij gehangen?; i\o&6s-li, had het geladen?
[§ 187.] Vragende vorm met Aanvoegende wijs.
{Sakabid ko mdffabid.)
Treffen -li en -la samen (zooals in den vragenden vorm der
Aanvoegende wijs, dan staat -li vóór -la (aldus; -U-la'i) of
die twee partikels worden aan twee verschillende woorden vast
gehecht, wel te verstaan aan elk dier twee woorden slechts één der
twee partikels {lali kon anders ook, als vierde naamval van lal,
„de laan" beteekenen, b.v.:
no e\aiaóns-li-la
of: nó-li elanóm-la
Vertaal:
bemoedig ik ? (moed, lanim); roofden zij ? (roof, lapin); zullen
wij opnemen? (opneming, lasum)\ haddet gij geantwoord? (ant-
woord, ytpük); zouden zij geblanket worden? (blanketsel, led).
I mocht u niet bezield hebben ?
Het Traagpartikel -II?
[§ 188.] 1) Het vraagpartikel -li moet niet altijd juist aan het
werkwoord vastgehecht worden, maar men kan het ook vastknoo-
pen aan andere geschikte woorden, inzonderheid om aan die
woorden klemtoon te geven, en om de opeenhooping van
drie consonanten bij het werkwoord in het meervoud te v e r-
m ij den, b.v. in labms-li (waarin nsl op elkander volgen).
2) Zelfs kan li geheel alleen en op zich zelf in den volzin
staan, wanneer men de vraag zeer bijzonder wil doen uitkomen. —
Dus ook bij de vrtag heersche groote vrijheid!
3) Evenzoo plaatse men het partikel -li liever niet vlak achter
de l van den tweeden persoon enkelvoud, omdat die l-l allicht
niet behoorlijk te onderscheiden zouden zijn. In plaats dus van
mtkul-W^ (maakt gij?) zette men liever li-mekól^ of li mekóU
[§ 189 ] 1) Door vraagwoorden zooals kim, kiplad, ^ibid,
ibö, enz., wordt het vragende -li overbodig gemaakt. In die
gevallen kan men het dus weglaten.