Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
jiugolós, er zal gegaan geworden zijn;
pugöledós, er zal ontbeten geworden zijn;
pnguhós, er zal geroeid geworden zijn.
Vertaal:
zij zal belommerd geworden zijn (lommer, schaduw,ya«?[sjaad]);
zij zullen geschapen geworden zijn (schepping, jaf); hij zal ge-
scherpt geworden zijn (scherpte, jap); men zal geworpen geworden
zijn (worp,/erf); gij zult verschrikt geworden zijn (schrik,
[§ 181.] Ook van o n z ij d i g e (dat is niet-overgankelijke,
intransitieve) werkwoorden kan (gelijk in het Engelsch) in Volapük
een persoonlijk passief gevormd worden, mits daardoor geene
onduidelijkheid of dubbelzinnigheid kunne ontstaan, b.v.:
er wordt mij gehoorzaamd, jsalobedoi.
Doch beter zegt men:
men gehoorzaamt mij, lobedJm obé.
[§ 182.] In het Hollandseh staat somwijlen een bedrijvend
werkwoord, waar in Volapük een werkwoord in den lijdenden
vorm moet staan, b.v.: men heeft hem zien ophangen
(in plaats van: opgehangen worden):
elogo)t omi paVagiin-,
laat hem roepen (d. i. geroepen worden):
mekonsód {kudonsöd), das ^ttvok(/'»2(-la)!
[§ 183.] Adjectieven en b ij woorden van
den lijdenden vorm,
{Ladyel-s sufafoma^
Zoodanige zijn, b.v. :
getroost, paiïo&ik (in plaats van paÜodöï) , pailoAo ;
geoorloofd, peà.a\.ik, pédalo (met vergunning).
Daarentegen als tusschenwerpsel :
getroost!, patlodöl, tlodöl