Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
volmaakt verleden tijd van alle werkwoorden in den
1 ij d e n d e n vorm, b.v.:
pifiiós, er was gevisebt geworden;
pi^agóms, zij waren gevorderd geworden;
piÜQjpónSj u was geslagen geworden;
piüenól, gij waart bevriend geworden.
Vertaal:
er was gevlogen geworden (het vliegen, ßt); hij was bevrucht
geworden (vrucht, ƒer w^as gefloten geworden (Mit, flut) \
zij waren vergéven geworden (dat wil zeggen: ,/zij hadden ver-
giffenis ontvangen"; vergiffenis, föf/iv); het was gevormd gewor-
den (vorm, fom).
[§179.] Eenvoudig Futurum passivi
[zal worden].
{Votüp sujafoma [po],)
De eerste toekomende tijd in den 1 ij d e n d e n vorm
heeft tot kenteeken het voor partikel po, b.v.:
poïöm'm, hij zal gestookt worden;
poïo^ós, er zal voor gek gespeeld worden;
poïwgóf, zij zal gevloden worden;
jsofuno», men zal gedood worden;
poïvXelós, er zal gevoeteerd worden.
Vertaal:
er zal gewaakt worden (het waken, gal)\ men zal ontvangen wor-
den (ontvangst, get)\ er zal ijs gebroken worden (ijs, glad)\ er
zal hartzeer aangedaan worden (hartzeer, glif)-, zij zullen bedroefd
worden (droefenis, glum).
[§ 180.] Futurum exaetum passivi
[zal ... geworden zijn].
{Ywtüp sufafoma [p^]-)
De tweede toekomende tijd der werkwoorden in den
1 ij d e n d e n vorm heeft tot kenteeken het voor partikel^w, b.v.:
pugönóf, zij zal begunstigd geworden zijn; *)
pugonós^ er zal geloopen geworden zijn;
*) V ij f woorden uitgedrukt door één — welk eene kortheid cn
besparing van woorden, b.v. in telegrammen!