Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
hij werd gewaardeerd;
püdlenós, er werd geweend;
pödleións, u werd gevreesd;
padleióls, gij werdt getroffen;
paWoiófs, zij (die vrouwen) werden gekleed.
Vertaal:
er werd getwijfeld (twijfel, dot);
wij werden geleid (leiding, duk);
zij werden verwijderd (verwijdering , fag) ;
hij werd gefabriceerd (fabriek, fabliii);
u werd geroemd (roem, fam).
[§177.] Perfectum passivi [ben geworden],
(Petó^ sufafoma [pe].)
De volmaakt verleden t ij d der 1 ij d e n d e werkwoor-
den heeft het v ó ó r partikeltot kenteeken, b.v.:
pdAus, het is geveld geworden;
pelaXum, hij is omgeploegd geworden;
peieitón, men is bestreden geworden;
pefimót, gij zijt bevestigd geworden.
Vertaal:
er is gegeten geworden (het eten, Jid); het is op interest gezet
geworden (interest, ßen); er is gevuurd geworden (vuur, ///);
er is gephilosopheerd geworden (philosophie, ƒZoiwjs); zij zijn ver-
fijnd geworden (fijnheid, fein).
N.B. Het „geworden", bij dezen en den volgenden tijd opge-
geven, wordt in het Hollandsch doorgaans weggelaten. De uit-
drukking „ hij is gewaardeerd" kan daardoor in het Hollandsch
tweeërlei beteekenen:
1) op dit oogenblik en voortdurend wordt hij gewaardeerd;
of 2) vroeger heeft men hem gewaardeerd (doch of men
dat thans nog doet laten wij in het midden).
Deze dubbelzinnigheid kan in Volapük nooit ontstaan:
hij is gewaardeerd beteekent : binom ^edivöl;
hij is „ geworden „ : ^edivom.
[§178.] Plusquamperfectum passivi
[was geworden].
(Pitój? sufafoma [pi].)
Het vóór partikel pi is het kenteeken van den meer dan