Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
Vertaal:
hij wordt ontslagen; het wordt beraamd (plan, t^ism); gij wordt
verstrooid (verstrooiing, dkip); het wordt beoogd (oogmerk, disem);
zij worden gescheiden (scheiding, dit).
[§ 175.] Aoristus passivi.
(Pai^«/) suf af oma [pai].)
1) Het kenmerk van den aoristus der 1 ij d e n d e werk-
woorden is (voor den tegenwoordigen tijd) de vóór
aan het werkwoord vastgehechte lettergreep pai (lees pa-i, elke
vocaal afzonderlijk), b.v.:
pai%a.gós, er wordt gewoonlijk gezegd;
pai]\xius, er wordt altijd geschoten;
paicütóii, men wordt doorgaans bedrogen;
paimihgóm, hij wordt voortdurend bewonderd ;
paimufdf, zij wordt voortdurend in beweging gehouden (b.v.
de aarde).
Vertaal:
het wordt gestadig bewaarheid (waarheid, velat);
men wordt steeds gedrongen (drang, dlan);
hij wordt altijd herinnerd (herinnering, mei);
zij wordt bestendig verklaard (verklaring, joZ««);
gij wordt voortdurend aangemoedigd (aanmoedigen, lanimihi).
2) De overige aoristische kenmerken zijn:
fAi voor den onvolmaakt verleden tijd;
pü „ „ volmaakt verleden tijd;
pxi „ „ meer dan volm. verl. tijd;
poi „ „ eersten toekomenden tijd;
pni „ I, tweeden toekomenden tijd;
pai... öd ,1 de gebiedende wijs;
pai.. . öii „ I, onbepaalde wijs;
pai. . . öl, pei. .. öl, poi. . . öl, pui... öl voor de deel-
woorden ;
püi—öl voor het gerundivum.
[§176] Imperfectum passivi [word],
(?Uiip sufafoma [pa].)
Het kenmerk van den Onvolmaakt verleden tijd is
bij alle werkwoorden in den 1 ij d e n d e n vorm het v ó ó r par-
tikel pii, b.v.