Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
werkwoorden heeft tot kenletter eene o, vastgehecht vóór aan
het werkwoord, b.v.:
okoióm , hij zal veroorzaken;
okodötoA, ik zal'mij gedragen;
oködütofe, wij zullen pachten;
okudore«, u zal zorgen;
okuk^y, zij zal koken.
Vertaal:
Gij zult banen (de baan, htl); hij zal ophoopen (ophooping,
kim); men zal scheppen (Jcupön); het zal donker worden (don-
kerheid, daff); gij zult vergunnen (vergunning, dal).
[§ 173 ] Futurum exactum aetivi.
(Pyxtnp dunafoma.)
De tweede toekomende t ij d van alle bedrijvende
werkwoorden heeft tot kenletter eene vóór aan het werkwoord
vastgehechte u, b.v.:
wko^Mób, ik zal vertrouwd hebben;
?«konletr/ms, zij zullen verzameld hebben;
wkofüko«, men zal klaargemaakt hebben;
ukömó/is, u zal gekomen zijn.
?«komipy;K, hij zal gestreden hebben.
Vertaal:
gij zult vergezeld hebben (gezelschap, sog);
zij zal verteld hebben (vertelling, kou);
men zal gemunt hebben (munt, kim);
zij (die vrouwen) zullen aangeraden hebben (raad, komïl);
gij zult voortgezet hebben (voortzetting, fov).
II. Passivum der werkwoorden.
{Sufafom velilas.)
[§ 174] Praesens passivi [word].
(Patup sufafoma [pa]).
De kenletter van den 1 ij d e n d e n vorm der werkwoorden
is altijd eene p. Het kenteeken van den t e g e n w o o r d i g e n
t ij d is het partikel pa, vastgehecht vóór aan het werkwoord, b.v.:
pamaión, men wordt gedwongen,
/ïakösömJs, het wordt gewend;
jBokösumü;««, zij worden vertrokken;
painrnm, hij wordt gedood;
j5ademano7, gij wordt verlangd.