Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
[§170.] Perfectum activi.
(Petiip foma dunöna.)
Het kenteeken van den volmaakt verleden tijdis
bij alle bedrijvende werkwoorden de vóór er aan vastge-
hechte letter e, b.v.:
eblino^, ik heb gebracht; ebölado7, gij hebt beladen;
ehxmóm, hij-is gesprongen; ebundanr>y, zij is
overgevloeid; «cenoi (lees ee-dzjeen-ooz'), het
heeft verwisseld, het is veranderd.
Vertaal:
men heeft teleurgesteld (teleurstelling, cit [dzjiet]),
hij heeft zich gevonnisd (vonnis, cöd [dzjeud]);
wij hebben geschertst (scherts, cog [dzjooo]);
u heeft gerekend (rekening, kal).
NB. Hoe moeielijk zijn niet de verleden t ij d e n der
levende talen, die nu eens met „hebben", dan weer met „zijn"
gevormd worden!
Hoe eenvoudig en gelijkvormig daarentegen in Volapük !
[§ 171.] Plusquamperfectum activi.
{F'itüp foma duntma.)
De meer dan volmaakt verleden tijd heeft tot
kenmerk eene vóór aan het werkwoord vastgehechte i, b.v.:
«kanitJ/i, zij (die vrouwen) hadden liederen gezongen;
zkapafows, zij (die mannen) hadden begrepen ;
ïketoY, gij hadt geketend;
ïkid«'«, het had gekust;
tkiko», men had gesloten.
Vertaal:
hij had verdrievoudigd; zij had geloof gehecht aan de broeders
(geloof, klöd)-, wij hadden gelaaf<l de vrienden (lafenis, kliél),
u had helder verlicht de huizen (helder licht, klil)-, gij hadt u
gekleed (kleeding, klot).
[§172.] Eenvoudig Futurum activi.
{Potiip foma dunöna.)
De eerste toekomende tijd van alle bedrijvende