Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
Vertaal (NB. //zij" is hier vrouwelijk meervoud):
zij wenschen (weusch, vip)-, zij bezoeken vriendinnen (bezoek,
visit)-, zij offeren den tijd aan God (offer, mtim); zij roepen aan
de kinderen (roep, voJc)-, zij bewerken voor de mannen kleederen
(werk, vohad).
[§ 166.] Derde persoon meervoud (wederkeerig):
zij____zich.
{Pösod Idlid plunuma [jgetefamik] : oks.)
De wederkeerige persoon in het meervoud neemt
achter de uitgangen van het enkelvoud, dus achter oJ; ol\ om,
of, os, on (en achter den wellevendheidsvorm ons), nog den uit-
gang ok met de meervouds-s, dus oks.
Die laatste s kenmerkt op zich zelf reeds voldoende het meervoud, en
ohsujcsy b.v., zou niet zoo welluidend klinken als obuks. Cm die reden
wordt de meervouds-kenletter s liefst ééns (en zulks bij de voorafgaande
lettergrepen ob, ol, om, of, os, on) weggelaten. — Wordto^jechter
van een lang werkwoord afgescheiden geschreven (dus afzonderlijk en op
zich zei ven staande), dan krijgt ook het werkwoord de meervouds-5, zoowel
als oks die heeft, b.v.:
yumoióks, wij schikken ona.
püWsük, gij [gijlieden] vergist u,
gülö?woks, zij [die mannen] verheiigen zich.
zilo?^5oks, u maken zich driftig (in den wellevendheidsvorm tegen
twee of meer personen).
Maar daarentegen nevelatóms okis : zij [die mannen] beliegen elkander,
met den datief: oké, okés:
zunof^ oJcéi : zij [die vrouwen] maken elkander boos.
Alleen in den accusatief staat . ,oJc, ,.oks.
Vertaal:
zij vereenigt zich; wij trekken ons (dat is: voor ons) lijnen (trek, haal,
zu(/)\ zij [die mannen] bakken zich (voor zich) honderd broodcn (baksel,
hak)-, gij (gijlieden, mannen) verdubbelt u; gij (vrouwen) maakt u zalig
(zaligheid, béai).
[g 167] 1) Zij, die den uitgang oks minder aangenaam voor
hun gehoor mochten vinden, hebben volkomene v r ij h e i d om
(in plaats daarvan) sok te bezigen, dus:
o^sok, o^sok, OMSok, o/sok.