Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
V e 1' t ca a 1:
zij faalt; zij schrijft boeken; zij ondervindt (ondervinding,yaX);
zij klaagt (klaeht, flori)\ zij dicht (gedicht, poéd).
[% 159.] Derde persoon enkelvoud (onzijdig): het.
(Pösod kilid hanuma [dlniJc] : os.)
tn den derden persoon enkelvoud onzijdig (het) heb-
ben alle werkwoorden zonder uitzondering den uitgang os, b.v.:
lömibós, het regent; muf ós, het beweegt;
nomós, het regelt; nifós, het sneeuwt;
diinós, het dient.
Vertaal:
het draagt ('t dragen, foï); het zendt (post, foï); het stuift
(stof, pi'if)\ het vraagt (de vraag, sak) \ het (maakt) zout (zout, saï).
f§ 159] Derde persoon enkelvoud (onbepaald): men.
(Tösod kilid hauuma [nefümik] : on.)
in den derden persoon enkelvoud onbepaald (mcn)
hebben alle werkwoorden den uitgang 07i (vergelijk /,on'\ men,
in het Pransch), b.v.:
satón, men verzadigt; sanón, men geneest;
savón, men redt; sedón, men zendt;
sefón, men brengt in veiligheid.
e r t a a 1 :
men voelt (gevoel, sen); men graaft (gracht, söj)); men kent
den vader (kennis, sev); men droogt (droogheid, sig)-, men zon-
digt (zonde, sin).
[§ 160.] Derde persoon enkelvoud (weder-
keerig): zich.
{Pösod kilid hanuma [getefamik']: ok.)
In den derden persoon enkelvoud wederkeerig (zicll)
nemen alle werkwoorden zonder uitzondering achter de reeds
vermelde uitgangen oh\ ol, 07is\ om, of, os, on (§§ 154—159 eu
§ 161) bovendien nog den uitgang ók, b.v.:
sölohók, ik beheersch mij; ^etolók, gij haat u;
sovosók, liet bezaait zich; stalonsók, u bestraalt zich;
hij steekt zich.