Boekgegevens
Titel: Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Auteur: Schleyer, Johann Martin; Bruin, Servaas de
Uitgave: 's-Gravenhage: IJkema, 1884
Arnhem: G.J. Thieme
Opmerking: Vert. van: Volapük. - 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 533 H 31
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205876
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: kunstmatige wereldtalen
Trefwoord: Volapük, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volapük, dat is de wereldtaal: spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
[§ 145,] Aanwijzende voornaamwoorden.
{Pönops jonik.)
die (dat), ut\ juist die (juist dat), iit.
degene (hetgeen), ut\
juist degene (juist hetgeen), iit,
dezelfde (hetzelfde), o^;
juist dezelfde (juist hetzelfde), öt.
deze (mannelijk): at\ juist deze, ät,
deze (vrouwelijk): ji-at {of~ai);
dit (onzijdig): atos {os-at).
gene (die, dat), et\ juist gene, eit.
zelf, zelve, it\
hij zelf, iét\ zij zelve, , of-iét.
zulk, som\ juist zulk, söm.
andere (ander), votik\
de eene___de andere: halimik ... votimik;
elkander: halim votimi, halvotik.
Voorbeelden :
man at, deze man; mend et, van dien menseh; dogéot, aan
denzelfden hond; jlens it, de vrienden zeiven; kaucs eit,
juist die kunsten,
[§ 146.] Regel.
Achter het zelfstandig naamwoord blijven alle aanwijzende
en bezittelijke voornaamwoorden , evenals adjectieven en telwoorden,
onveranderd. Slechts dan, wanneer ze alleen staan en
vooraan geplaatst zijn, ohdergaan ze verandering.
Vertaal in Volapük:
deze daden; van dien kunstenaar; juist dezelfde moeders (4^ nmv.);
aan onze vaders zeiven; aan dat andere meisje.
[§ 147.] "Wanneer in eenen volzin verscheidene substantieven
met g e 1 ij k c voornaamwoorden achter elkander volgen, behoeven die voor-
naamwoorden in Volapük niet herhaald te worden, zooals dat in
andere talen een vereisehte is, b,v.:
deze man, deze vrouw en dit kind:
ais man, vom e cil,
of: man, ji-man e cil ais.
[§ 148.] Herhaling van hot Substantief.
(Benuam subsata.)
Overal waar aanwijzende voornaamwoorden (als in Volapük
woorden zonder geslacht) door opeenhooping onduidelijk of dubbel-